Σειρά 519

Βαλβιδα διαφορικησ πιεσησ by-pass, ρυθμιζομενη με βαθμονομημενη κλιμακα.

Μετάβαση
519500.png
519500_bol~-~page-1.png
519500_dim~-~page-1.png
519500.png
519500_bol~-~page-1.png
519500_dim~-~page-1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Βαλβιδα διαφορικησ πιεσησ by-pass, ρυθμιζομενη με βαθμονομημενη κλιμακα.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–110 °C
Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 30 %
Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης

Πιστοποιήσεις

WRAS

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Σύνδεση Εύρος ρύθμισης
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα διαφορικησ πιεσησ by-pass, ρυθμιζομενη με βαθμονομημενη κλιμακα. Σύνδεση: G 3/4" (ISO 228-1) F, είσοδος. Σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M, ακριανή έξοδος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–110 °C. Εύρος ρύθμισης: 1–6 m c.a.. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 30 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
40532ad2-c540-42dd-aa11-9d6e67e56aa7
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα διαφορικησ πιεσησ by-pass, ρυθμιζομενη με βαθμονομημενη κλιμακα. Σύνδεση: G 3/4" (ISO 228-1) F, είσοδος. Σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M, ακριανή έξοδος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–110 °C. Εύρος ρύθμισης: 10–40 m c.a.. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 30 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
6f90cd69-104e-4c8d-87dc-685af7fd3a8b
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα διαφορικησ πιεσησ by-pass, ρυθμιζομενη με βαθμονομημενη κλιμακα. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, είσοδος. Σύνδεση: R 1 1/4" (EN 10226-1) M, ακριανή έξοδος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–110 °C. Εύρος ρύθμισης: 1–6 m c.a.. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 30 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
e2be43f5-27e7-4178-aa2f-a6caf17f59ed
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα διαφορικησ πιεσησ by-pass, ρυθμιζομενη με βαθμονομημενη κλιμακα. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, είσοδος. Σύνδεση: R 1 1/4" (EN 10226-1) M, ακριανή έξοδος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–110 °C. Εύρος ρύθμισης: 5–25 m c.a.. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 30 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
2c5fcc23-9ccb-4dd4-902a-6fd6c9444e07

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi