Copyright

Witamy na Witrynie internetowej Caleffi S.p.A., wszystkie podane informacje służą celom promocyjnym i informacyjnym i są swobodnie dostępne. Caleffi S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ich danych technicznych zawartych w niniejszej publikacji w jakimkolwiek czasie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku braku akceptacji warunków zawartych w niniejszym dokumencie, zalecamy nie korzystać z witryny.

Prawa autorskie i znaki towarowe
Zawartość stron Witryny Caleffi jest chroniona prawem autorskim © Caleffi S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, rysunki, obrazy, bazy danych, filmy i inne dane są dostępne bezpłatnie i mogą być wykorzystywane, pobierane i drukowane wyłącznie do użytku osobistego, a nie komercyjnego. Niektóre loga i nazwy znajdujące się w Witrynie Caleffi są zarejestrowanymi lub chronionymi znakami towarowymi i należą do ich właścicieli. W związku z tym należy zachować ich charakterystykę. Ponadto nie wolno wykorzystywać znaków towarowych i logo Caleffi bez uprzedniej pisemnej zgody Caleffi S.p.A.