Domestic Water Sizer application Caleffi

Aplikacija DWS: Izračun vodovodnih sustava

Datum

Termostatski ili elektronički miješajući ventili se koriste u sustavima proizvodnje tople vode za domaćinstva kako bi miješana voda koja se šalje korisniku uvijek bila na postavljenoj temperaturi, bez obzira na tlak u zalihi, temperaturne uvjete ili stopu protoka iz slavine.

Reduktori tlaka su uređaji koji, kada su montirani na privatan dovod zaliha vode, smanjuju i stabiliziraju tlak vode koja dolazi iz javne vodovodne mreže, a koji je uglavnom previsok i previše varira da bi bio prikladan za pravilnu upotrebu u kućnim sustavima.

Pri projektiranju vodovodne mreže prvi je uvjet da svaka slavina pravilno dostavlja toplu ili hladnu vodu. Ne postoje posebni standardi ili kriteriji koji se tiču istovremene upotrebe komponenata za dimenzioniranje vodovodnih sustava pitke vode za kućanstvo, poput reduktora tlaka ili miješajućih ventila. Unatoč tome, preporuča se upotreba koeficijenta usporedne upotrebe za te uređaje, kako bi se izbjeglo predimenzioniranje i osiguralo optimalno djelovanje.

 

Kako biste lakše i točnije napravili izračun, Caleffi je razvio besplatnu aplikaciju Domestic Water Sizer za dimenzioniranje kućanskih vodovodnih sustava.

Detaljnije, miješajući ventili moraju biti točno dimenzionirani kako bi se osiguralo miješanje vode na potrebnoj temperaturi, precizno i sigurno. Pri dimenzioniraju reduktora tlaka mora se poštivati projektni izračun i brzinu protoka medija u cijevima, kako bi se izbjegla prevelika buka i prebrzo trošenje uređaja za dostavu vode.

Caleffijeva aplikacija vodi projektanta kroz izračune i jamči za točnost rezultata.

Postoji i web verzija aplikacije za dimenzioniranje