Regulator propuha

Datum

Regulator propuha, koji je ugrađen na generatoru s termostatskim elementom potopljenim u tekućinu, samostalno regulira dotok zraka za sagorijevanje kako bi ono bilo jednakomjerno i cjelovito.  

Princip djelovanja

Regulator djeluje na vrijednost propuha zraka u kotlu na kruta goriva tako da mijenja prethodni presjek te posljedično protok zraka za sagorijevanje.  Ako se temperatura dotoka vode u uređaj promijeni u središnjem prostoru kotla, širenjem ili stezanjem termostatskog senzora koji je povezan s polugom sastavljenom od komandne palice i lanca, regulator propuha mijenja otvorenost vratašaca kroz koja ulazi zrak za sagorijevanje. Ako temperatura vode padne ispod vrijednosti propuha, regulator potegne lanac i poveća otvor vratašaca koja propuste veću količinu zraka u kotao te time pospješi izgaranje. Ako temperatura vode naraste, regulator spusti lanac i zatvori vratašca, čime se ograničava ulaz zraka za sagorijevanje. Na taj način je proces izgaranja pod nadzorom, tako da je temperatura vode u uređaju stalna te ne dolazi do pregrijavanja niti do prekomjerne potrošnje goriva. 

Serija 529 ... Regulator propuha