Regulator vleka

Datum

Regulator vleka, ki je vgrajen na generatorju s termostatskim elementom potopljenim v tekočini, avtomatično regulira dotok zraka za izgorevanje za bolj enakomerno in popolno zgorevanje.

Princip delovanja

Regulator deluje na vrednost vleka v kotlu na trdna goriva tako, da spreminja prehodni presek in posledično pretok zraka za zgorevanje. Ko se spremeni temperatura vode v napravi v vmesnem prostoru kotla preko širjenja ali krčenja termostatskega senzorja , ki je povezan z vzvodom, ki ga sestavljata komandna palica in veriga , regulator vleka spremeni odprtost vratic , skozi katera prehaja zrak za zgorevanje . Ko temperatura vode pade pod vrednost vleka, regulator dvigne verigo in poveča odprtost vratic ter spusti večjo količno zraka v gorilnik in s tem pospeši izgorevanje. Ko temperatura vode naraste, regulator spusti verigo in zapre vratica ter s tem omeji vnos zraka za zgorevanje . Na ta način je proces izgorevanja pod nadzorom, saj je vedno vnesena ustrezna količina zraka za zgorevanje, tako da je temperatura vode v napravi stalna ter ne prihaja do pregrevanja in prekomerne porabe goriva.

Serija 529 ... Regulator vleka