Σειρά 6005

LEGIOFLOW, Mοναδα πολλαπλων λειτουργιων για έλεγχο θερμοκρσίασ, θερμική απολύμανση καιι διανομή, για σύστημα νερού οικιακήσ χρήσησ.

Μετάβαση
600500.png
600500_dim~-~page-1.png
600500_bol1~-~page-1.png
600500_app~-~page-1.png
600500_app2~-~page-1.png
600500_app3~-~page-1.png
600500.png
600500_dim~-~page-1.png
600500_bol1~-~page-1.png
600500_app~-~page-1.png
600500_app2~-~page-1.png
600500_app3~-~page-1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Mοναδα πολλαπλων λειτουργιων για έλεγχο θερμοκρσίασ, θερμική απολύμανση καιι διανομή, για σύστημα νερού οικιακήσ χρήσησ.
Αποτελείται από:
- θερμοστατική βαλβίδα έκπλυσης για θερμική απολύμανση,
- ηλεκτροθερμική κεφαλή αντεπιστροφής,
- κιτ εξόδου κυκλώματος κρύου νερού.
Ηλεκτροθερμική κεφαλή σε ηρεμία κλειστή.
PATENT

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–85 °C
Εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης: 30–50 °C
Ρύθμιση: 43 °C
Ηλεκτρική παροχή: 230 V (AC)
Κατανάλωση ισχύος: 3 W
Κατηγορία προστασίας: IP 44
Μήκος καλωδίου παροχής: 0,8 m
Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR

Πιστοποιήσεις

ACS

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Kv βαλβίδας ανάμειξης Kv βαλβίδας έκπλυσης
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Mοναδα πολλαπλων λειτουργιων για έλεγχο θερμοκρσίασ, θερμική απολύμανση καιι διανομή, για σύστημα νερού οικιακήσ χρήσησ. Αποτελείται από: - θερμοστατική βαλβίδα έκπλυσης για θερμική απολύμανση, - ηλεκτροθερμική κεφαλή αντεπιστροφής, - κιτ εξόδου κυκλώματος κρύου νερού. Ηλεκτροθερμική κεφαλή σε ηρεμία κλειστή. Σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–85 °C. Εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης: 30–50 °C. Ρύθμιση: 43 °C. Ηλεκτρική παροχή: 230 V (AC). Κατανάλωση ισχύος: 3 W. Κατηγορία προστασίας: IP 44. Μήκος καλωδίου παροχής: 0,8 m. Kv βαλβίδας ανάμειξης: 1,75 m³/h. Kv βαλβίδας έκπλυσης: 1,80 m³/h. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
d68829e0-e78f-423c-9272-df98064e2af3
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Mοναδα πολλαπλων λειτουργιων για έλεγχο θερμοκρσίασ, θερμική απολύμανση καιι διανομή, για σύστημα νερού οικιακήσ χρήσησ. Αποτελείται από: - θερμοστατική βαλβίδα έκπλυσης για θερμική απολύμανση, - ηλεκτροθερμική κεφαλή αντεπιστροφής, - κιτ εξόδου κυκλώματος κρύου νερού. Ηλεκτροθερμική κεφαλή σε ηρεμία κλειστή. Σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–85 °C. Εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης: 30–50 °C. Ρύθμιση: 43 °C. Ηλεκτρική παροχή: 230 V (AC). Κατανάλωση ισχύος: 3 W. Κατηγορία προστασίας: IP 44. Μήκος καλωδίου παροχής: 0,8 m. Kv βαλβίδας ανάμειξης: 1,75 m³/h. Kv βαλβίδας έκπλυσης: 1,80 m³/h. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
5a0683d8-6e0e-4a43-8807-117733814261

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi