Σειρά 6000

LEGIOMIX® 2.0, Προαιρετική πλακέτα μετάδοσης και καταγραφής MODBUS-RTU.

Μετάβαση
600001.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Προαιρετική πλακέτα μετάδοσης και καταγραφής MODBUS-RTU.
Με την εγκατάσταση της πλακέτας στη συσκευή, θα είναι δυνατή η διαχείριση της συσκευής μέσω ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου μετάδοσης MODBUS-RTU για χρήση σε Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων (BACS).
Η συσκευασία περιλαμβάνει την προαιρετική πλακέτα, καλώδιο σύνδεσης κύριας πλακέτας και καταχωρητές.

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σημείωση
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προαιρετική πλακέτα μετάδοσης και καταγραφής MODBUS-RTU. Με την εγκατάσταση της πλακέτας στη συσκευή, θα είναι δυνατή η διαχείριση της συσκευής μέσω ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου μετάδοσης MODBUS-RTU για χρήση σε Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων (BACS). Η συσκευασία περιλαμβάνει την προαιρετική πλακέτα, καλώδιο σύνδεσης κύριας πλακέτας και καταχωρητές.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi