Σειρά 281

Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων.

Μετάβαση
281064wyp.png
281064WYP_bol~-~page-1.png
281064WYP_dim~-~page-1.png
281064wyp.png
281064WYP_bol~-~page-1.png
281064WYP_dim~-~page-1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων.
Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr.
Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC.
Με μόνωση.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C
Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %
Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης
Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h
Υλικό: ορείχαλκος

Note

Η μονάδα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το διαθέσιμο μανομετρικό στις συνδέσεις της μονάδας, ανάλογα με το DN, και όχι μόνο σύμφωνα με το σπείρωμα των συνδέσεων. Δεδομένου της πτώσης πίεσης του συστήματος, θα πρέπει να αξιολογιθεί το διαθέσιμο μανομετρικό της αντλίας της μονάδας.

Πιστοποιήσεις

CE

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Ρύθμιση DN
Τύπος αντλίας
PARA MS/7
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Με μόνωση. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr. Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC. Σύνδεση: G 1" (ISO 228-1) F, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 55 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h. DN: DN 25 (σώμα). Τύπος αντλίας: PARA MS/7. Υλικό: ορείχαλκος.
SCIP code
aa507e1e-a62a-49cf-8394-41cc657b346a
Τύπος αντλίας
PARA MS/7
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Με μόνωση. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr. Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC. Σύνδεση: G 1" (ISO 228-1) F, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 60 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h. DN: DN 25 (σώμα). Τύπος αντλίας: PARA MS/7. Υλικό: ορείχαλκος.
SCIP code
a431bce2-4118-4ace-86d6-a5fa41377c32
Τύπος αντλίας
PARA MS/7
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Με μόνωση. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr. Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC. Σύνδεση: G 1" (ISO 228-1) F, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 70 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό. Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h. DN: DN 25 (σώμα). Τύπος αντλίας: PARA MS/7. Υλικό: ορείχαλκος.
SCIP code
f70a623a-68c1-4ed5-858a-ae82a9cdd69f
Τύπος αντλίας
PARA MS/7
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Με μόνωση. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr. Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 45 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h. DN: DN 25 (σώμα). Τύπος αντλίας: PARA MS/7. Υλικό: ορείχαλκος.
SCIP code
00f264ab-8632-490d-96b4-c9f368332071
Τύπος αντλίας
PARA MS/7
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Με μόνωση. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr. Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 55 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό. Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h. DN: DN 25 (σώμα). Τύπος αντλίας: PARA MS/7. Υλικό: ορείχαλκος.
SCIP code
52c68fa8-d1d5-4f2d-85af-e0ec231c7034
Τύπος αντλίας
PARA MS/7
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Με μόνωση. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr. Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 60 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό. Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h. DN: DN 25 (σώμα). Τύπος αντλίας: PARA MS/7. Υλικό: ορείχαλκος.
SCIP code
c6813a4c-0d5d-4dc6-b989-f6c11e0705f7
Τύπος αντλίας
PARA MS/7
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μοναδα ανακυκλοφοριασ και διανομησ αντι-συμπυκνωσησ, με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Με μόνωση. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος by - pass: Tmax = Tset +10°C = Tr. Αντλία υψηλής απόδοσης: YONOS PARA 25/6 RKC. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 70 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό. Μέγιστη συνιστώμενη παροχή: 2 m³/h. DN: DN 25 (σώμα). Τύπος αντλίας: PARA MS/7. Υλικό: ορείχαλκος.
SCIP code
5129dabc-9ad9-46d2-b46e-eb4e718c0efd

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi