Serija 281

Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva.

Idi na
281064wyp.png
281064WYP_bol~-~page-1.png
281064WYP_dim~-~page-1.png
281064wyp.png
281064WYP_bol~-~page-1.png
281064WYP_dim~-~page-1.png
Preuzmi u visokoj razlučivosti

Opis proizvoda

Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva.
Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr.
Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105.
S izolacijom.

Tehnički podaci

Maksimalni radni tlak: 10 bar
Raspon temperature medija: 5–100 °C
Maksimalan postotak glikola: 50 %
Medij: otopine glikola, voda
Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h
Materijal: mesing

Note

Jedinica mora biti odabrana prema visini koja je dostupna na priključcima jedinice ovisno o DN, a ne samo prema navojnim spojevima. Na temelju gubitaka visine u sustavu treba procijeniti raspoloživu visinu crpke jedinice.

Certifikati

CE

Crteži i specifikacije

Broj dijela Priključak Namještanje DN
Vrsta pumpe
Para 15-7
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 45 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola, voda. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
40d3c915-c5f6-404c-855d-7ef1c383295e
Vrsta pumpe
Para 15-7
3D modeli
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 55 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
aa507e1e-a62a-49cf-8394-41cc657b346a
Vrsta pumpe
Para 15-7
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 60 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
a431bce2-4118-4ace-86d6-a5fa41377c32
Vrsta pumpe
Para 15-7
3D modeli
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 70 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola, voda. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
f70a623a-68c1-4ed5-858a-ae82a9cdd69f
Vrsta pumpe
Para 15-7
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 45 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
00f264ab-8632-490d-96b4-c9f368332071
Vrsta pumpe
Para 15-7
3D modeli
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 55 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola, voda. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
52c68fa8-d1d5-4f2d-85af-e0ec231c7034
Vrsta pumpe
Para 15-7
3D modeli
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 60 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola, voda. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
c6813a4c-0d5d-4dc6-b989-f6c11e0705f7
Vrsta pumpe
Para 15-7
3D modeli
Tekst ponude
Protukondenzacijska recirkulacijska i distribucijska jedinica, s termostatskom regulacijom temperature na povratu za sustave na čvrsta goriva. S izolacijom. Temperatura potpunog zatvaranja premosnice: Tmin = Tset +10 °C = Tr. Visokoučinkovita pumpa: UPM3S Auto 25-60, UPML 25-105. Priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 5–100 °C. Namještanje: 70 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola, voda. Maksimalni preporučeni protok: 2 m³/h. DN: DN 25 (tijelo). Vrsta pumpe: Para 15-7. Materijal: mesing.
SCIP code
5129dabc-9ad9-46d2-b46e-eb4e718c0efd

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućuje određivanje veličine i određivanje cijevi i kanala za strujanje vode ili zraka u vodenim, odnosno zračnim postrojenjima.