Σειρά 280

Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων.

Μετάβαση
280054.png
280054_dim~-~page-1.png
280054.png
280054_dim~-~page-1.png
Εμφάνιση σε 3D
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων.
Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C
Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %
Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης

Πιστοποιήσεις

PCT

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Ρύθμιση DN
Kv
3,2 m³/h
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 3/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 45 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
e24bde7c-3aa7-42ba-80ce-6c81ab2ad60b
Kv
3,2 m³/h
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 3/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 55 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
a72bd99e-04b8-498b-b7ad-8f09187f8ded
Kv
3,2 m³/h
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 3/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 60 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
fde994ea-c95e-4dbe-8b89-c9b52e8eaa5f
Kv
3,2 m³/h
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 3/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 70 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
ad80ae0c-618a-46d1-8998-61666e47d4d2
Kv
#N/D m³/h
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 1" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 45 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 25 (σώμα). Kv: #N/D m³/h.
SCIP code
60aa0c08-d0e4-47c2-a1b5-706b4936887d
Kv
#N/D m³/h
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 1" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 55 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 25 (σώμα). Kv: #N/D m³/h.
SCIP code
586ba27a-27d4-4caa-897e-360142605e82
Kv
#N/D m³/h
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 1" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 60 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 25 (σώμα). Kv: #N/D m³/h.
SCIP code
bc9afcc4-f623-45f4-98f2-657937733646
Kv
#N/D m³/h
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 1" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 70 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 25 (σώμα). Kv: #N/D m³/h.
SCIP code
e8076358-8cb7-466d-8b5f-b16731275ea4
Kv
12 m³/h
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 1 1/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 55 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό. DN: DN 32 (σώμα). Kv: 12 m³/h.
SCIP code
70655d8e-b463-4465-8d05-b4629d06171d
Kv
12 m³/h
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: R 1 1/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 60 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 32 (σώμα). Kv: 12 m³/h.
SCIP code
597e32e0-e255-471a-85e9-76e0ffffcb37
Kv
3,2 m³/h
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: G 1" A (ISO 228-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 45 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
d7a22e10-6b7e-45c7-a00e-cfe4e72e0056
Kv
3,2 m³/h
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: G 1" A (ISO 228-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 55 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
c21a44a6-34a6-44a4-8dce-6ee907599f61
Kv
3,2 m³/h
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: G 1" A (ISO 228-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 60 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
7f721684-bf7e-48f3-8c4f-dd4d67bad60a
Kv
3,2 m³/h
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα αντι-συμπυκνωσησ με θερμοστατικο ελεγχο τησ θερμοκρασιασ επιστροφησ σε λεβητεσ στερεων καυσιμων. Θερμοκρασία πλήρους κλεισίματος παράκαμψης: Tmax = Tset +10°C = Tr. Σύνδεση: G 1" A (ISO 228-1) M, ρακόρ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Ρύθμιση: 70 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. DN: DN 20 (σώμα). Kv: 3,2 m³/h.
SCIP code
d6bd729a-3259-4bbb-8dd5-08508cf74b20

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi