Σειρά 6442

Διοδη σφαιρικη βανα με μοτερ.

Μετάβαση
644246.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Διοδη σφαιρικη βανα με μοτερ.
Εξοπλισμένη με κινητήρα με έλεγχο 3-επαφών.
Με βοηθητικό μικροδιακόπτη.
PATENT

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -5–110 °C
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 0–55 °C
Κατανάλωση ισχύος: #N/D VA
Κατηγορία προστασίας: IP 44 (κατακόρυφη θέση), IP 40 (οριζόντια θέση)
Μήκος καλωδίου παροχής: 1 m
Ονομαστικό ρεύμα επαφής βοηθητικού μικροδιακόπτη (230 V): 0,8 A
Μέγ. △p: 10 bar
Χρόνος λειτουργίας: 10 s
Χρόνος λειτουργίας - Σημείωση: Περιστροφή 90°

Πιστοποιήσεις

ACS
CE
ENEC13
PZH

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Ηλεκτρική παροχή Kv
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Διοδη σφαιρικη βανα με μοτερ. Με βοηθητικό μικροδιακόπτη. Εξοπλισμένη με κινητήρα με έλεγχο 3-επαφών. Σύνδεση: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -5–110 °C. Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 0–55 °C. Ηλεκτρική παροχή: 230 V (AC). Κατανάλωση ισχύος: #N/D VA. Κατηγορία προστασίας: IP 44 (κατακόρυφη θέση), IP 40 (οριζόντια θέση). Μήκος καλωδίου παροχής: 1 m. Ονομαστικό ρεύμα επαφής βοηθητικού μικροδιακόπτη (230 V): 0,8 A. Μέγ. △p: 10 bar. Kv: 11,1 m³/h. Χρόνος λειτουργίας: 10 s (Περιστροφή 90°).
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Διοδη σφαιρικη βανα με μοτερ. Με βοηθητικό μικροδιακόπτη. Εξοπλισμένη με κινητήρα με έλεγχο 3-επαφών. Σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -5–110 °C. Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 0–55 °C. Ηλεκτρική παροχή: 230 V (AC). Κατανάλωση ισχύος: #N/D VA. Κατηγορία προστασίας: IP 44 (κατακόρυφη θέση), IP 40 (οριζόντια θέση). Μήκος καλωδίου παροχής: 1 m. Ονομαστικό ρεύμα επαφής βοηθητικού μικροδιακόπτη (230 V): 0,8 A. Μέγ. △p: 10 bar. Kv: 11,1 m³/h. Χρόνος λειτουργίας: 10 s (Περιστροφή 90°).
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Διοδη σφαιρικη βανα με μοτερ. Με βοηθητικό μικροδιακόπτη. Εξοπλισμένη με κινητήρα με έλεγχο 3-επαφών. Σύνδεση: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -5–110 °C. Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 0–55 °C. Ηλεκτρική παροχή: 24 V (AC). Κατανάλωση ισχύος: #N/D VA. Κατηγορία προστασίας: IP 44 (κατακόρυφη θέση), IP 40 (οριζόντια θέση). Μήκος καλωδίου παροχής: 1 m. Ονομαστικό ρεύμα επαφής βοηθητικού μικροδιακόπτη (230 V): 0,8 A. Μέγ. △p: 10 bar. Kv: 11,1 m³/h. Χρόνος λειτουργίας: 10 s (Περιστροφή 90°).
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Διοδη σφαιρικη βανα με μοτερ. Με βοηθητικό μικροδιακόπτη. Εξοπλισμένη με κινητήρα με έλεγχο 3-επαφών. Σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -5–110 °C. Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 0–55 °C. Ηλεκτρική παροχή: 24 V (AC). Κατανάλωση ισχύος: #N/D VA. Κατηγορία προστασίας: IP 40 (οριζόντια θέση), IP 44 (κατακόρυφη θέση). Μήκος καλωδίου παροχής: 1 m. Ονομαστικό ρεύμα επαφής βοηθητικού μικροδιακόπτη (230 V): 0,8 A. Μέγ. △p: 10 bar. Kv: 11,1 m³/h. Χρόνος λειτουργίας: 10 s (Περιστροφή 90°).

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi