Σειρά 127

AUTOFLOW, Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ.

Μετάβαση
127151.png
127141_dim~-~page-1.png
127141_sez~-~page-1.png
127151.png
127141_dim~-~page-1.png
127141_sez~-~page-1.png
Εμφάνιση σε 3D
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ.
Μηχανισμός AUTOFLOW®:
1/2”–11/4” πολυμερές υψηλής αντοχής,,
1 1/2” - 2” πολυμερές και ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής αντοχής.
Παροχές: 0,02–0,06 m3/h - Εύρος Δp: 20–200 kPa - Ακρίβεια: ±15%.
Παροχές: 0,085–11,0 m3/h - Εύρος Δp: 15–200 kPa - Ακρίβεια: ±10%.
PATENT

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C
Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %
Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης
Εύρος △p: 20–200 kPa
Υλικό: ορείχαλκος

Πιστοποιήσεις

ACS
PZH

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ. Μηχανισμός AUTOFLOW®: 1/2”–11/4” πολυμερές υψηλής αντοχής,, 1 1/2” - 2” πολυμερές και ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής αντοχής. Παροχές: 0,02–0,06 m3/h - Εύρος Δp: 20–200 kPa - Ακρίβεια: ±15%. Παροχές: 0,085–11,0 m3/h - Εύρος Δp: 15–200 kPa - Ακρίβεια: ±10%. Σύνδεση: G 1/2" (ISO 228-1) F. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 20–200 kPa. Υλικό: ορείχαλκος.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ. Μηχανισμός AUTOFLOW®: 1/2”–11/4” πολυμερές υψηλής αντοχής,, 1 1/2” - 2” πολυμερές και ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής αντοχής. Παροχές: 0,02–0,06 m3/h - Εύρος Δp: 20–200 kPa - Ακρίβεια: ±15%. Παροχές: 0,085–11,0 m3/h - Εύρος Δp: 15–200 kPa - Ακρίβεια: ±10%. Σύνδεση: G 3/4" (ISO 228-1) F. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 20–200 kPa. Υλικό: ορείχαλκος.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ. Μηχανισμός AUTOFLOW®: 1/2”–11/4” πολυμερές υψηλής αντοχής,, 1 1/2” - 2” πολυμερές και ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής αντοχής. Παροχές: 0,02–0,06 m3/h - Εύρος Δp: 20–200 kPa - Ακρίβεια: ±15%. Παροχές: 0,085–11,0 m3/h - Εύρος Δp: 15–200 kPa - Ακρίβεια: ±10%. Σύνδεση: G 1" (ISO 228-1) F. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 20–200 kPa. Υλικό: ορείχαλκος.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ. Μηχανισμός AUTOFLOW®: 1/2”–11/4” πολυμερές υψηλής αντοχής,, 1 1/2” - 2” πολυμερές και ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής αντοχής. Παροχές: 0,02–0,06 m3/h - Εύρος Δp: 20–200 kPa - Ακρίβεια: ±15%. Παροχές: 0,085–11,0 m3/h - Εύρος Δp: 15–200 kPa - Ακρίβεια: ±10%. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 20–200 kPa. Υλικό: ορείχαλκος.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ. Μηχανισμός AUTOFLOW®: 1/2”–11/4” πολυμερές υψηλής αντοχής,, 1 1/2” - 2” πολυμερές και ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής αντοχής. Παροχές: 0,02–0,06 m3/h - Εύρος Δp: 20–200 kPa - Ακρίβεια: ±15%. Παροχές: 0,085–11,0 m3/h - Εύρος Δp: 15–200 kPa - Ακρίβεια: ±10%. Σύνδεση: G 1 1/2" (ISO 228-1) F. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 20–200 kPa. Υλικό: ορείχαλκος.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ συμπαγησ ρυθμιστησ παροχησ. Μηχανισμός AUTOFLOW®: 1/2”–11/4” πολυμερές υψηλής αντοχής,, 1 1/2” - 2” πολυμερές και ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής αντοχής. Παροχές: 0,02–0,06 m3/h - Εύρος Δp: 20–200 kPa - Ακρίβεια: ±15%. Παροχές: 0,085–11,0 m3/h - Εύρος Δp: 15–200 kPa - Ακρίβεια: ±10%. Σύνδεση: G 2" (ISO 228-1) F. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 20–200 kPa. Υλικό: ορείχαλκος.

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi