DIRTMAG - Hvatač nečistoće od polimera s magnetom

Datum

Hvatač nečistoće odvaja nečistoće koje kruže u zatvorenim krugovima sustava, pogotovo one sastavljene od čestica pijeska i mulja, uz vrlo mali pad tlaka. Nečistoće se skupljaju u velikoj komori za odvajanje, koja omogućava niske frekvencije čišćenja i pražnjenje i za vrijeme rada sustava. Serija hvatača nečistoća DIRTMAG također je opremljena odstranjivom magnetnom trakom, koja omogućava odvajanje željeznih nečistoća. Izrađen je od materijala specifičnog za djelovanje u klimatizacijskim sustavima, veoma je svestran, budući da može biti instaliran na horizontalnim i vertikalnim cijevima.

Hvatači nečistoće
 

Naše proizvode možete pronaći u trgovinama:

Centrometal d.o.o.

Palman Thermo d.o.o.

Petrokov d.o.o.

Mariterm d.o.o.