DIRTMAG - Kompozitní odlučovač nečistot s magnetem

Datum

Odlučovač nečistot separuje nečistoty, tvořené převážně pískem a částečkami rzi, které obíhají v systémech s uzavřenými okruhy, s velmi malými tlakovými ztrátami. Nečistoty se shromažďují ve velké odkalovací komoře, která vyžaduje malou frekvenci čištění a z níž je možno je odstranit i za provozu systému. Odlučovače nečistot řad DIRTMAG jsou také vybaveny odnímatelným magnetickým prstencem pro separaci železitých nečistot. Tento odlučovač nečistot, který je vyroben z kompozitního materiálu speciálně navrženého pro použití v klimatizacích, je mimořádně všestranný, protože jej lze namontovat jak na vodorovné, tak i na svislé trubky.

Princip činnosti odlučovače nečistot s magnetem je založen na kombinovaném působení několika fyzikálních jevů. Vnitřní element se skládá ze sady radiálních síťovitých ploch. Nečistoty ve vodě se při dopadu na tyto plochy oddělí a spadnou na dno tělesa, kde se shromažďují. Železité nečistoty jsou rovněž zachyceny uvnitř tělesa odlučovače nečistot díky činnosti dvou magnetů (3), vložených do speciálního odnímatelného vnějšího prstence. Velký vnitřní objem přístroje DIRTMAG zpomaluje průtok média a tím napomáhá oddělování obsažených částic prostřednictvím gravitace. Shromážděné nečistoty se vypouštějí, a to i za provozu systému, otevřením vypouštěcího kohoutu (4); tento postup lze provést, i když je systém v provozu.

Série 5453 ... DIRTMAG - Kompozitní odlučovač nečistot s magnetem

Technická brožura