Κιτ συνδεσησ και ρυθμισησ για τερματικεσ μοναδεσ hvac.

Μετάβαση
149410%20H20.png
149400%20H10_bol~-~page-1.png
149400%20H10_dim~-~page-1.png
149410%20H20.png
149400%20H10_bol~-~page-1.png
149400%20H10_dim~-~page-1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Κιτ συνδεσησ και ρυθμισησ για τερματικεσ μοναδεσ hvac.
Εξοπλισμένο με:
- βαλβίδα ελέγχου ανεξάρτητη από την πίεση,
- τρίοδη βαλβίδα αποκοπής,
- ενσωματωμένο by-pass,
- μηχανισμός φιλτραρίσματος,
- προδιαμορφωμένο θερμομονωτικό κέλυφος.
Με μόνωση.
PATENT PENDING

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -10–120 °C
Κύρια απόσταση κέντρων: 80 mm
Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %
Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης
Εύρος △p: 25–400 kPa
Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος DN Εύρος λειτουργίας παροχής
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Κιτ συνδεσησ και ρυθμισησ για τερματικεσ μοναδεσ hvac. Εξοπλισμένο με: - βαλβίδα ελέγχου ανεξάρτητη από την πίεση, - τρίοδη βαλβίδα αποκοπής, - ενσωματωμένο by-pass, - μηχανισμός φιλτραρίσματος, - προδιαμορφωμένο θερμομονωτικό κέλυφος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -10–120 °C. Κύρια απόσταση κέντρων: 80 mm. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 25–400 kPa. DN: DN 15 (σώμα). Εύρος λειτουργίας παροχής: 0,02–0,20 m³/h. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
becff5e0-1de7-45cd-a502-cfb9cffe3b6e
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Κιτ συνδεσησ και ρυθμισησ για τερματικεσ μοναδεσ hvac. Εξοπλισμένο με: - βαλβίδα ελέγχου ανεξάρτητη από την πίεση, - τρίοδη βαλβίδα αποκοπής, - ενσωματωμένο by-pass, - μηχανισμός φιλτραρίσματος, - προδιαμορφωμένο θερμομονωτικό κέλυφος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -10–120 °C. Κύρια απόσταση κέντρων: 80 mm. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 25–400 kPa. DN: DN 15 (σώμα). Εύρος λειτουργίας παροχής: 0,08–0,40 m³/h. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
62b5d257-90dd-441b-b444-afbf64a6a19c
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Κιτ συνδεσησ και ρυθμισησ για τερματικεσ μοναδεσ hvac. Εξοπλισμένο με: - βαλβίδα ελέγχου ανεξάρτητη από την πίεση, - τρίοδη βαλβίδα αποκοπής, - ενσωματωμένο by-pass, - μηχανισμός φιλτραρίσματος, - προδιαμορφωμένο θερμομονωτικό κέλυφος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -10–120 °C. Κύρια απόσταση κέντρων: 80 mm. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 25–400 kPa. DN: DN 15 (σώμα). Εύρος λειτουργίας παροχής: 0,08–0,80 m³/h. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
ac5b6cae-9367-4043-8913-8823b8e8ba9f
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Κιτ συνδεσησ και ρυθμισησ για τερματικεσ μοναδεσ hvac. Εξοπλισμένο με: - βαλβίδα ελέγχου ανεξάρτητη από την πίεση, - τρίοδη βαλβίδα αποκοπής, - ενσωματωμένο by-pass, - μηχανισμός φιλτραρίσματος, - προδιαμορφωμένο θερμομονωτικό κέλυφος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -10–120 °C. Κύρια απόσταση κέντρων: 80 mm. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 25–400 kPa. DN: DN 25 (σώμα). Εύρος λειτουργίας παροχής: 0,18–1,80 m³/h. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
38f62295-bf68-4ecc-b678-8d9ed5307305
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Κιτ συνδεσησ και ρυθμισησ για τερματικεσ μοναδεσ hvac. Εξοπλισμένο με: - βαλβίδα ελέγχου ανεξάρτητη από την πίεση, - τρίοδη βαλβίδα αποκοπής, - ενσωματωμένο by-pass, - μηχανισμός φιλτραρίσματος, - προδιαμορφωμένο θερμομονωτικό κέλυφος. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -10–120 °C. Κύρια απόσταση κέντρων: 80 mm. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης. Εύρος △p: 25–400 kPa. DN: DN 25 (σώμα). Εύρος λειτουργίας παροχής: 0,30–3,00 m³/h. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
309b72cd-50ab-4929-8cc6-31818ee14799

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi