Σειρά 530

Βαλβιδα ασφαλειασ.

Μετάβαση
530.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Βαλβιδα ασφαλειασ.
Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV.
Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%.
Απόκλιση κλεισίματος: 20%.

Τεχνικά στοιχεία

Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C
Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %
Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό

Πιστοποιήσεις

CE2797
TUV0000013864

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Σύνδεση Ρύθμιση
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα ασφαλειασ. Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV. Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%. Απόκλιση κλεισίματος: 20%. Σύνδεση: Rp 1" (EN 10226-1) F, είσοδος. Σύνδεση: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F, ακριανή έξοδος. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C. Ρύθμιση: 2,5 bar. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό.
SCIP code
878c95fa-f020-4e0b-861e-fecbaef17251
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα ασφαλειασ. Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV. Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%. Απόκλιση κλεισίματος: 20%. Σύνδεση: Rp 1" (EN 10226-1) F, είσοδος. Σύνδεση: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F, ακριανή έξοδος. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C. Ρύθμιση: 3 bar. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
858533a6-400c-4467-b58b-5c2d0a4333a2
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα ασφαλειασ. Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV. Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%. Απόκλιση κλεισίματος: 20%. Σύνδεση: Rp 1" (EN 10226-1) F, είσοδος. Σύνδεση: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F, ακριανή έξοδος. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C. Ρύθμιση: #N/D bar. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: διαλύματα γλυκόλης, νερό.
SCIP code
a188135e-d0b7-43ae-8075-2064eab08ffc
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα ασφαλειασ. Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV. Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%. Απόκλιση κλεισίματος: 20%. Σύνδεση: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F, είσοδος. Σύνδεση: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F, ακριανή έξοδος. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C. Ρύθμιση: 2,5 bar. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
fd8b70d4-645e-4930-aca4-8faf3a276d3b
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα ασφαλειασ. Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV. Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%. Απόκλιση κλεισίματος: 20%. Σύνδεση: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F, είσοδος. Σύνδεση: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F, ακριανή έξοδος. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C. Ρύθμιση: 3 bar. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
672b7e74-1018-4afc-bfb9-14020ceb26ed
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα ασφαλειασ. Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV. Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%. Απόκλιση κλεισίματος: 20%. Σύνδεση: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F, είσοδος. Σύνδεση: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F, ακριανή έξοδος. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C. Ρύθμιση: 4 bar. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
d1c8a0b9-1e3e-4b76-8edd-f5fedfcb1d87
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα ασφαλειασ. Ρυθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar χωρίς πιστοποίηση TUV. Εκτόνωση υπερπίεσης: 20%. Απόκλιση κλεισίματος: 20%. Σύνδεση: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F, είσοδος. Σύνδεση: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F, ακριανή έξοδος. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–120 °C. Ρύθμιση: #N/D bar. Μέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 50 %. Μέσο: νερό, διαλύματα γλυκόλης.
SCIP code
e1702ff5-01d4-40b0-9786-3225cbdafdc1