Serija 145

FLOWMATIC®, Ventil za regulaciju neovisno o tlaku.

Idi na
145437_h40.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Ventil za regulaciju neovisno o tlaku.
Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566.
Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom.
Zaslon sa skalom.
S priključcima za provjeru tlaka.

Tehnički podatci

Maksimalni radni tlak: 16 bar, 25 bar
Raspon temperature medija: -20–120 °C
Maksimalan postotak glikola: 50 %
Medij: voda, otopine glikola
Raspon △p: 25–400 kPa
Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR

Nacrti i specifikacije

Broj dijela Priključak DN Regulacijski raspon protoka
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 16 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 15 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,02–0,20 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 15 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,08–0,40 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 15 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,08–0,80 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 20 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,08–0,40 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 20 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,08–0,80 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 20 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,12–1,20 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 25 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,18–1,80 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 25 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,30–3,00 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 25 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,37–3,70 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 15 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,08–0,40 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Ventil za regulaciju neovisno o tlaku. Prilagođeno za aktuator serije 145 i termoelektrični aktuator serije 6565/6566. Regulator brzine protoka od polimera s EPDM membranom. Zaslon sa skalom. S priključcima za provjeru tlaka. Priključak: G 1" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni tlak: 25 bar. Raspon temperature medija: -20–120 °C. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda, otopine glikola. Raspon △p: 25–400 kPa. DN: DN 20 (tijelo). Regulacijski raspon protoka: 0,08–0,40 m³/h. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.

Primjene

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućuje određivanje veličine i određivanje cijevi i kanala za strujanje vode ili zraka u vodenim, odnosno zračnim postrojenjima.