Σειρά 5350..H

Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο.

Μετάβαση
535041H.png
535041H_dim~-~page-1.png
535041H_app1~-~page-1.png
535041H.png
535041H_dim~-~page-1.png
535041H_app1~-~page-1.png
Εμφάνιση σε 3D
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη ανάντη πίεση: 25 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 2–80 °C
Εύρος πίεσης ρύθμισης: 1–6 bar
Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR «low lead»
Low Lead

Πιστοποιήσεις

ACS
DVGW DIN CERT
KIWA
SINTEF
SVGW
WRAS
HY-CERT
PZH

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο. Σύνδεση: R 1/2" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη ανάντη πίεση: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 2–80 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 1–6 bar. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR «low lead».
SCIP code
6efd9d3b-b452-4cff-b051-35727ef11be9
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο. Σύνδεση: R 3/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη ανάντη πίεση: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 2–80 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 1–6 bar. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR «low lead».
SCIP code
eb116a39-f39c-4827-ba2f-9d19fabf9925
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο. Σύνδεση: R 1" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη ανάντη πίεση: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 2–80 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 1–6 bar. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR «low lead».
SCIP code
210c2019-2ba8-4a4b-81e8-1da15b9c5321
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο. Σύνδεση: R 1 1/4" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη ανάντη πίεση: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 2–80 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 1–6 bar. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR «low lead».
SCIP code
adf6bfab-8609-49ec-baf6-8597e8960e96
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο. Σύνδεση: R 1 1/2" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη ανάντη πίεση: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 2–80 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 1–6 bar. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR «low lead».
SCIP code
0ce8c25b-0ad1-4b19-b6fe-0783f8ee6c6b
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μειωτησ πιεσησ με ανεξαρτητο ανταλλαξιμο μηχανισμο. Σύνδεση: R 2" (EN 10226-1) M, ρακόρ. Μέγιστη ανάντη πίεση: 25 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 2–80 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 1–6 bar. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR «low lead».
SCIP code
2665f8ff-75fa-44b8-86ee-0938cef4958d

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi
Μετακίνηση