Σειρά 5350

Ανταλλακτικοσ μηχανισμοσ / για μειωτεσ.

Μετάβαση
535004.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Ανταλλακτικοσ μηχανισμοσ / για μειωτεσ.
Τησ σειρασ 5350 και 5351.

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σημείωση Χρήση
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικοσ μηχανισμοσ / για μειωτεσ. Τησ σειρασ 5350 και 5351.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικοσ μηχανισμοσ / για μειωτεσ. Τησ σειρασ 5350 και 5351.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικοσ μηχανισμοσ / για μειωτεσ. Τησ σειρασ 5350 και 5351.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικοσ μηχανισμοσ / για μειωτεσ. Τησ σειρασ 5350 και 5351.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικοσ μηχανισμοσ / για μειωτεσ. Τησ σειρασ 5350 και 5351.

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi