Certificiranje sistema

Caleffi si nenehno prizadeva za doseganje najpomembnejših ISO standardov. 

Pred kratkim je podjetje pridobilo tudi certifikat za postopek izvoza blaga in Sistem upravljanja z okoljem v svojih proizvodnih obratih. 

Prav tako je pridobilo Certifikat za Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007, naslednji pomemben cilj podjetja pa je pridobitev najnovejših certifikatov, ki se nanašajo na energijo in etiko..

  

 

Do sedaj pridobljeni certifikati sistema so potrjeni z ICIM, BSI in IQNET certifikati za Sistem vodenja kakovosti, AEOF certifikati za Poenostavitev izvoza blaga terICIM in IQNET 14001 certifikati za Sistem upravljanja z okoljem.

 • Sistem vodenja kakovosti+

  Caleffijev Sistem vodenja kakovosti je skladen z novimi mednarodnimi standardi, ki za prednostne naloge pri politiki vodenja kakovosti predvidevajo povečanje zadovoljstva strank in nenehno izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. Tako nam je leto za letom uspelo ponovno potrditi visoko raven naše kakovosti, kar dokazuje tudi obnova certifikatov, ki je praviloma vselej zahtevnejša.

  Veljavni certifikati:

  • MAJ 2018: Caleffi je pridobil posodobljen certifikat British Standard Institution (BSI), ki je veljaven do leta 2021 (št.certifikata FM 21654).
    
  • MAJ 2017: obnovitev UNI EN ISO 9001:2015 (certifikati ICIM in IQNET). Ob podpori BSI smo se odločili za prehod na novo izdajo standarda ISO 9001:2015.
    
  • APRIL 2015 obnova certifikata BSI do maja 2018.

  • MAJ 2011: šesta obnova certifikata ICIM  in pripadajočega IQNet, kot dokazilo o ustreznem vzdrževanju Sistema vodenja kakovosti in izboljšanju ugleda podjetja v mednarodnem kontekstu.

  • APRIL 2010: prehod in posodobitev Sistema vodenja kakovosti v novi standard UNI EN ISO 9001:2008.

  • JULIJ 2009: Caleffi se s pridobitvijo certifikata ISO 9001:2008 uvrsti v sam vrh italijanskih podjetij kar zadeva kakovost.

  • JANUAR 2008: S ponosom sporočamo obnovitev certifikata BSI za sisteme ogrevanja (sateliti in uporabniški moduli).

  • MAJ 2008: Ponovni uspeh - certifikati Sistema vodenja kakovosti, ki sta jih izdala ICIM in IQNet, so obnovljeni do leta 2011.

  • JUNIJ 2008: ICIM je družbi Caleffi kot prvemu podjetju v Italiji podelil prestižno priznanje Golden Label za njegovo kontinuirano zagotavljanje najvišje kakovosti.

  Da bi nadzorovali naše standarde visoke kakovosti, občasno opravljamo anketo o zadovoljstvu strank. Tako se lahko sproti seznanimo s šibkimi točkami našega sistema, da zmanjšamo njihov vpliv ali jih odpravimo.

  ICIM certifikat
  IQNET certifikat
  BSI certifikat
 • Sistem upravljanja z okoljem+

  Sistem upravljanja z okoljem je zbir procesov, postopkov, orodij in modelov, ki jih ustvari določena organizacija, formalizirani pa so tako, da zadovoljujejo zahtevanim standardom. Organizacije, ki želijo pridobiti certifikate, se zavezujejo k omejitvi neposrednega (posledica njihovih dejavnosti) in posrednega (na katere imajo le delni vpliv) vpliva na okolje, k zmanjševanju emisij, spodbujanju predelave in recikliranja odpadkov, zmanjšanju porabe sredstev ter dobri okoljski praksi. Prednostna naloga certificirane organizacije je namreč politika neprestanega izboljševanja lastne okoljske uspešnosti.

  Podjetje Caleffi se že od nekdaj zaveda dejstva, da se vse človeške in industrijske aktivnosti, torej tudi lastne, odražajo v okolju, zato se je prostovoljno odločilo za Sistem upravljanja z okoljem, za katerega je junija prejelo certifikat, skladen z direktivo UNI EN ISO 14001:2004. S tem sistemom upravljamo dejavnosti podjetja, kar zagotavlja spremljanje in izboljševanje lastne okoljske uspešnosti, njegov primarni cilj pa je preprečevanje in zmanjševanje vplivov, povezanih z opravljenimi dejavnostmi.

  Pridobljeni certifikati: 

  - certifikat ICIM je zanesljiv dokaz o sposobnosti Sistema okoljskega upravljanja podjetja Caleffi pri izpolnjevanju določenih zahtev in dosegu zastavljenih ciljev;

  - certifikat IQNET po zahtevah »The International Certification Network« , dokazuje pomen certifikatov, ki jih izdajajo njegovi člani in podaljšuje priznavanje certifikata sistema kakovosti podjetij s strani svetovnega trga, s čimer zagotavlja večjo transparentnost mednarodne trgovine.

  ICIM 14001
  IQNET 14001
 • AEOF+

  29. maj 2012: Caleffi pridobi Certifikat AEOF – Carinske poenostavitve/Varnost, ki ga lahko zahtevajo gospodarski subjekti, ki želijo koristiti tako carinske poenostavitve kakor tudi olajšave pri varnostnih pregledih.

  Nanaša se na pooblaščene gospodarske subjekte, torej podjetja znotraj carinskega območja EU, ki posedujejo certifikat AEO, ki ga je izdal carinski organ države članice, na podlagi zahtev in pogojev, ki jih določa Evropska komisija, med katere spadajo zanesljivost in varnost omenjenih oseb znotraj mednarodne dobavne verige.

  AEOF certificiranje je priznano na ravni Skupnosti (skoraj vse zahodne države), nastalo je s sporazumom med EU in ZDA, kmalu pa so ga sprejele še številne druge države (med katerimi so tudi Japonska, Švica, Norveška, Kanada in Kitajska).

  Operativnih in komercialnih prednosti, ki jih je gospodarski subjekt deležen, je več:

  • omejitev preverjanja dokumentov
  • prednostna obravnava pošiljk, če so izbrane za pregled

  • navedba kraja pregleda s strani operaterja

  • enostavnejši postopek za pridobitev trenutno veljavne carinske poenostavitve

  • manjše število podatkov za potrebe skupne deklaracije

  • obvestilo o uspešno prestani varnostni carinski kontroli glede skupne deklaracije

  • vzajemno priznavanje varnostnih programov s tretjimi državami

  Tako se lahko zagotovi boljše odnose s carinskim osebjem, hitrejši čas pošiljanja, povečanje varnosti in boljšo komunikacijo med vpletenimi v logistično verigo, skratka, veliko prednosti pri izvozu blaga.

  Podjetje Caleffi je zadovoljno s pridobljenimi rezultati, doseženimi z nenehnim sodelovanjem z agencijami in posamezniki. Zahvaljujemo se ANIMI, podjetju EasyFrontier in g. Familiariju za koordinacijo dela carinskih uradnikov v Novari.

  CERTIFIKAT AEOF