Termostatski mešni ventil za centralizovane solarne sisteme

Datum

Termostatski mešni ventili se koriste u solarnim sistemima za proizvodnju sanitarne tople vode
Njegova funkcija je održavanje željene temperature mešane vode koja se šalje ka potrošaču pri variranju temperature i dovodnog pritiska kod tople i hladne vode  ili kod variranja protoka.
Ova posebna serija mešnih ventila je specijalno projektovana za sisteme koji zahtevaju velike protoke i koji mogu neprekidno raditi sa toplom vodom koja se isporučuje na visokim temperaturama od solarnog rezervoara vode.

Visoke temperature i solarni sistemi

U solarnim sistemima sa prirodnom cirkulacijom u primarnom krugu i rezervoarom vode, temperatura sanitare tople vode može značajno da varira u zavisnosti od stepena sunčevog zračenja i može da dostigne veoma visoke vrednosti tokom dugih perioda. Na leto, ako se malo vode troši, topla voda na izlazu iz rezervoara može dostići temperaturu oko 98oC pre aktiviranja sigurnosnog ventila za pritisak i temperaturu.
Na ovim temperaturama, topla voda se ne može koristiti direktno, zbog opasnosti od opekotina za korisnike. Temperatura vode preko 50oC može izazvati opekotine veoma brzo. Na primer na 55oC opekotine će nastati otprilike za 30 sekundi, dok će na temperaturi od 60oC opekotine nastati otprilike za 5 sekundi.
Zbog toga je neophodno koristiti termostatske mešne ventile koji su u stanju da:

  • snize temperaturu sanitarne tople vode do vrednosti pogodne za korišćenje. Iz bezbednosnih razloga, poželjno je ograničiti maksimalnu temperaturu mešane vode na 50oC.
  • održe konstantnu temperaturu mešane vode bez obriza na variranje ulazne temperature i pritiska.
  • konstantno rade tokom vremena bez gubitaka u performansama i bez problema zbog konstantno visoke temperature vode na ulazu.
  • omoguće duže trajanje više temperature vode u rezervoaru, distribucijom  vode ka korisniku po nižoj temperaturi.

Princip рада

Regulacioni element termostatskog  mešnog ventila je temperaturni sensor koji je potpuno uronjen u izlaznu granu mešnog ventila. Temperaturni sensor svojom kontrakcijom i dilatacijom zavisno od temperature obezbeđuje kontinualno mešanje tople i hladne vode i time obezbeđuje tačnu temperaturu vode na izlazu.

Regulacija protoka tople i hladne vode je pomoću klipa koji klizi u cilindru između prolaza za toplu i hladnu vodu. Mešni ventil automatski reguliše protok vode za postizanje željene temperature čak i kada su padovi pritisaka posledica ispuštanja tople ili hladne vode za druge potrebe, ili usled varijacije temperature.

Artikal

Serije 2521 ... Termostatski mešni ventil za centralizovane solarne sisteme

Tehnička dokumentacija

Serije 2521 ... Tehnička dokumentacija