Termostatski mešalni ventil za centralizirane solarne sisteme

Datum

Termostatski mešalni ventil se uporablja v solarnih sistemih za pripravo sanitarne tople vode.
Njegova naloga je ohranjati nastavljeno temperaturo mešane vode na poti k uporabniku ob spremembi temperature in tlaka tople in hladne vode ali ob spremembi pretoka.
Ta posebna serija mešalnih ventilov je bila oblikovana prav za sisteme, ki zahtevajo visoke pretoke in lahko neprekinjeno delujejo ob dovajanju izredno tople vode iz solarnega hranilnika vode.  

 

Visoke temperature in solarni sistemi

Pri solarnih sistemih z naravno cirkulacijo v primarnem tokokrogu in hranilnikom vode z grelnim plaščem lahko temperatura sanitarne vode v hranilniku izredno zaniha glede na stopnjo sončnega sevanja in lahko doseže zelo visoko vrednost prek daljših časovnih obdobij. Poleti lahko ob nizki porabi vode iz hranilnika, izstopna voda doseže okrog 98°C pred aktivacijo varnostnih ventilov za temperaturo in tlak.
Pri tako visoki temperaturi seveda vode ne smemo neposredno uporabljati, saj se lahko opečemo. Voda, ki je toplejša od 50°C nas lahko precej hitro opeče. Npr., pri 55°C pride do delnih opeklin že po tridesetih sekundah, pri 60°C pa že po petih.  

Zato je treba uporabiti termostatski mešalni ventil, ki zmore: 

  • znižati temperaturo sanitarne tople vode do nižje vrednosti od tiste v hranilniku, torej do take temperature, ki je za uporabnika primerna. Iz varnostnih razlogov se priporoča nastavitev temperature mešane vode na največ 50°C;
  • ohraniti nespremenjeno temperaturo mešane vode, ne glede na nihanje vstopne temperature in tlaka;
  • delovati dalj časa, brez zmanjšane zmogljivosti in nastajanja težav zaradi neprestanih visokih temperatur vstopne vode;
  • omogočiti daljšo obstojnost vroče vode v hranilniku tako da se uporabniku dovaja vodo nižje temperature.

Princip delovanja

Regulacijski element v termostatskem mešalnem ventilu sestoji iz temperaturnega senzorja, ki je popolnoma potopljen v izstopno cev mešane vode, ki s svojim raztezanjem in krčenjem nenehno zagotavlja pravilno temperaturo tople in hladne vode na vhodu.
Razmerje vode uravnava bat, ki drsi znotraj posebnega valja med prehodnimi kanali tople in hladne vode.
Tudi če pride do padcev tlaka, ko vodo uporabljajo ostali uporabniki ali v primeru nihanja temperature na vhodu, mešalni ventil samodejno prilagaja pretok vode dokler ne doseže nastavljene temperature. 

Izdelek

Serija 2521 ... Termostatski mešalni ventil za centralizirane solarne sisteme 

Tehnična dokumentacija

Serija 2521 ... Tehnična dokumentacija