Hidraulička sigurnosna grupa za bojler, sa zaustavnim i nepovratnim ventilom

Datum

Funkcija

Ove hidrauličke sigurnosne grupe koriste se u sistemima sanitarne vode za zaštitu bojlera.

Kombinuju različite komponente sa sledećim funkcijama:

  • sigurnost, onemogućava da pritisak vode u bojleru pređe dozvoljene granice

  • protiv zagađenja, onemogućava vraćanje tople vode u sistem hladne vode

  • funkcija zatvaranja dovodnog voda radi održavanja i kontrole bojlera.

Hidrauličke sigurnosne grupe su u skladu sa evropskim standardom EN 1487.

Instaliranje

AsortimanSerija 5261 ... Hidraulička sigurnosna grupa za bojler, sa zaustavnim i nepovratnim ventilom

Serija 5261 ... Hidraulička sigurnosna grupa za bojler, sa zaustavnim i nepovratnim ventilom, za horizontalnu montažu

Serija 319 ... Plastični izlivni sifon