Sistem sertifikacije

Caleffi stalno potvrđuje svoj sistem organizacije u skladu sa utvrđenim propisima ISO standarda.

 

Prvi koraci su započeti još pre dvadeset godina kada je kompanija Caleffi po prvi put dobila sertifikat za kvalitet menadžmenta kao i brojne potvrde za proizvode.

A nedavno je dobila i sertifikat za Sistem upravljanja životnom sredinom, kao i sertifikat BS OHSAS 18001:2007 za zdravlje i bezbednost sistema, a još jedan važan cilj kompanije je sticanje najnovijih sertifikata koji se odnose na energiju i etiku.  

 

Dobijeni sertifikati su atestirani od strane ICIM, BSI i IONET za kvalitet menađžmenta, AEOF za olakšan izvoz robe kao i od ICIM i IONET 14001 za zaštitu životne sredine.

 • Sistem upravljanja kvalitetom+

  U cilju osiguranja usaglašenosti našeg Sistema za kvalitet menadžmenta sa zahtevima navedenim u referentnom standardu, Caleffi je preduzeo sve mere osiguranja da zahtevi klijenta i proizvoda budu precizirani, definisani i zadovoljeni, kako bi se poboljšalo zadovoljstvo klijenta, razvoj sistema kontinuiranog napretka, postavljanje usklađenih poslovnih ciljeva, postizanje organizacionih i relacionih uslova, prilagođenih za isticanje definisanih ciljeva , kao i funkcionisanje kompanije koja u potpunosti shvata važnost sadržaja realizacije politike kvaliteta.

  Trenutno validne potvrde:

  •  

   MAJ 2018: kompanija Caleffi je uspešno ispunila sve uslove za produženje BSI ( British Standard Institution) sertifikata do 2021. godine (  br. sertifikata FM 21654).

  • MAJ 2017: obnova UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM i IQNET sertifikata). Što se tiče BSI sertifikata, Caleffi preduzima korake i u fazi je 'tranzicije' u ispunjavanju zahteva novih 9001:2015 propisanih normi.

  • APRIL 2015 obnovljen BSI sertifikat do maja 2018.

  • MAJ 2011: šesta revizija ICIM i IONet potvrda kao dokaz korektnog održavanja sistema održavanja kvaliteta, jačanje imidža kompanije u međunarodnom kontekstu.

  • APRIL 2010: Sistem održavanja kvaliteta podignut na novi UNI EN ISO 9001: 2008 Stansard.

  • JUL 2009: Caleffi je dobio obnovljenu potvrdu iz British Standard Institution (BSI)

  • JUL 2008: Naši sistemi za merenje utrošene toplote imaju potvrdu od BSI.

  • JUN 2008: Caleffi je nagrađen novom i prestižnom Golden Label Certification ( Potvrda Zlatna Etiketa) koj se daje u cilju priznavanja izuzetnog uspeha kompanije.

  • MAJ 2008: Novi uspeh-ICIM i IQNET potvrde obnovljene do 2011. Godine.

  U cilju nadgledanja naših visokokvalitetnih standarda, povremeno obavljamo anketu na temu zadovoljstva kod naših klijenata.
  Dobijeni rezultati su korisni zbog određivanja zasluga, ali i kritika. Razrešenje istih postaje naš cilj.

  ICIM
  IQNET
  BSI
 • Sistem za upravljanje životnom sredinom+

  Sistem za upravljanje životnom sredinom je grupa postupaka, procedura, instrumenata i modela koje jedna organizacija koristi i formalno primenjuje u cilju poštovanja odredbi odgovarajućih zakona. Organizacije koje žele da pribave sertifikat o kvalitetu formalno se obavezuju da će ograničiti kako neposredan tako i posredan uticaj svog poslovanja na životnu okolinu (radi se o pitanjima na koja kompanije mogu da imaju uticaja), da će smanjiti ispuštanje štetnih materija u vazduh, zagovarati smanjivanje proizvodnje otpada, recikliranje, efikasnije korišćenje resursa, i promovisati najbolju praksu vezanu za očuvanje životne sredine. Usvajanje politike neprestanog unapređivanja poslovanja u oblasti zaštite čovekovog okruženja zapravo predstavlja prioritet za organizacije koje imaju sertifikat kvaliteta.

   

   

  Kompanija Caleffi je oduvek bila svesna toga da ljudske i industrijske aktivnosti, uključujući i aktivnosti same kompanije Caleffi, neminovno utiču na okolnu životnu sredinu, pa je donela svojevoljnu odluku da usvoji Sistem za upravljanje životnom sredinom koji je u junu prošle godine dobio sertifikat UNI EN ISO 14001:2004Ovaj sistem određuje način na koji kompanija prati i nastoji da neprestano unapređuje svoje poslovanje u odnosu na životnu sredinu, a njegov glavni cilj je da se spreči i smanji uticaj poslovanja kompanije na okolinu.

   

   

  Pribavljeni su sledeći sertifikati:

  - sertifikat ICIM predstavlja pouzdanu potvrdu sposobnosti Sistema za upravljanje životnom sredinom kompanije Caleffi da izađe u susret specifičnim zahtevima i ispuni unapred definisane ciljeve;

  - sertifikat IQNET, koji traži "Međunarodna mreža certifikata”, prikazuje istovrsne sertifikate koje izdaju članovi Mreže, i pruža garanciju da su sistemi kvaliteta kompanija za koje su sertifikati izdati međunarodno prepoznati. Na ovaj način se favorizuje transparentnost u međunarodnoj trgovini. 

  ICIM 14001
  IQNET 14001
 • AEOF+

  29. maj 2012.: Kompanija Caleffi je pribavila AEOF sertifikat – jednostavniji carinski postupak/bezbedniji transport - koji špediteri često traže, a koji omogućuje jedostavniji carinski postupak i nudi olakšice pri bezbednosnoj carinskoj kontroli.

   

  Certifikat se odnosi na ovlašćene špeditere, tj. lica koja posluju na teritoriji Evropske Unije, a koja poseduju sertifikat AEO koji je izdala carinska uprava države članice na osnovu zahteva i uslova koje je odredila Evropska komisija, uključujući pozdanost i bezbednosni status pomenutih lica u međunarodnom lancu snabdevanja.

   

  AEOF sertifikat je prepoznat širom Evrope (kao i u skoro svim zemljama zapadnog sveta). Nastao je kao rezultat sporazuma između Evropske Unije i SAD, a potpisale su ga i mnoge druge države (uključujući Japan, Švajcarsku, Norvešku, Kanadu i Kinu). 

   

  Status ovlašćenog špeditera pruža mnoge trgovinske i poslovne olakšice:

  •  manja kontrola dokumentacije, manje skenerskih i fizičkih provera; 

  •  ukoliko je određena provera transporta, to se obavlja kao prioritetna radnja;   

  •  špediter može da odabere gde će se pomenuta provera izvršiti;

  •  olakšan postupak dobijanja postojećih carinskih olakšica;

  •  manje informacija koje je potrebno pružiti u zbirnim izjavama;

  •  preventivno obaveštavanje o pozitivnom rešenju carinske kontrole koje se odnosi na zbirnu deklaraciju;

  •  međusobno prepoznavanje bezbednosnih pograma od strane zemalja koje nisu članice Evropske Unije. 

   

  Ukratko, sertifikat garantuje bolje odnose sa carinskim organima, manje zastoje u transportu, povećanu bezbednost, i bolju komunikaciju među stranama uključenim u logistički lanac. Drugim rečima, on pruža značajne prednosti u izvozu robe.

   

  Caleffi je veoma zadovoljan ostvarenim rezultatima , uz stalnu pomoć nadležnih i saradnika, i želi da zahvali ANIMA, EasyFrontier servis kompaniji i gospodinu Familiariju za koordinaciju rada koju sprovodi carina Novara.

  AEOF CERTIFICATE