Prijemosni ventil diferencijalnog tlaka, podesiv, s gradac. skalom.

Idi na
518500.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Prijemosni ventil diferencijalnog tlaka, podesiv, s gradac. skalom.

Tehnički podatci

Maksimalni radni tlak: 10 bar
Raspon temperature medija: 0–100 °C
Maksimalan postotak glikola: 30 %
Medij: tehnička voda, otopine glikola

Nacrti i specifikacije

Broj dijela Raspon namještanja
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Prijemosni ventil diferencijalnog tlaka, podesiv, s gradac. skalom. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–100 °C. Raspon namještanja: 1–6 m c.a.. Maksimalan postotak glikola: 30 %. Medij: tehnička voda, otopine glikola.
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Prijemosni ventil diferencijalnog tlaka, podesiv, s gradac. skalom. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–100 °C. Raspon namještanja: 1–6 m c.a.. Maksimalan postotak glikola: 30 %. Medij: tehnička voda, otopine glikola.