Serija 668

Predmontirani razdjelnik.

Idi na
6687E5S1.png
6686C5S1_sez~-~page-1.png
6686C5S1_dim~-~page-1.png
6687E5S1.png
6686C5S1_sez~-~page-1.png
6686C5S1_dim~-~page-1.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Predmontirani razdjelnik.
Sastavljen od:
- dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka;
- povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje;
- ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje;
- 2 zaporna kuglasta ventila;
- 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid.

Tehnički podatci

Maksimalni radni tlak: 10 bar
Raspon temperature medija: 0–80 °C

Nacrti i specifikacije

Broj dijela Glavni priključak Izlazni priključak
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 3 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
aa4edab2-3257-4b00-906f-c3edd7365706
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 4 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
5c57cb46-6166-447d-a9dd-4abe95a2eab2
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 5 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
9c3fd8bc-47f4-4992-b6b0-ae2202d2af84
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 6 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
b654cdc2-d01e-4418-9eba-5efb4388e33d
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 7 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
3725fb56-abd2-439d-b312-bff47698697a
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 8 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
426e7ff4-56c0-45ce-b284-aa8a43dadac8
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 9 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
6294230c-2833-4cb0-8973-ea2a46c222b5
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 10 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
ad9b570f-4d36-41de-9ba5-51badf03aa75
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 11 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
28026e47-481b-4958-b4ba-68799542c710
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 12 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
da61c880-e8ae-428d-8198-93c2b57f4bf2
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 13 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
70a63c63-53c5-4f9c-9134-145e85b608c4
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 14 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
08f8db49-e78e-432f-adc3-0027036b41e1
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 3 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
a34af592-b214-4890-822f-97a11d725c4f
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 4 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
3c4b331a-b03f-427b-8e93-682dc752bcd5
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 5 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
6b9a0b94-9c31-4f00-96bc-3378067c02a6
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 6 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
f393616f-b0d5-425f-9eee-410a9350d8b0
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 7 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
b6500ae8-d336-43cb-ac9b-7393c206624a
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 8 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
da94d5f1-1bdc-4ac1-8259-86e59ca770f7
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 9 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
0a3d5e47-757a-4bd1-8ef0-bc5f6bd2aded
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 10 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
0224fa9f-4c3a-48c6-ac47-e2615ba9f076
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 11 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
0d9c29d1-9cfa-479d-8ed0-10684bc964a5
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 12 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
e383f1ff-ae09-4c51-a3bb-142e04f079e0
2D nacrti
Preuzmi
Preuzmi
3D modeli
Preuzmi
Preuzmi
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 13 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
4da715a0-6311-4051-91cc-ec9eda9e5e18
3D modeli
Tekst tendera
Predmontirani razdjelnik. Sastavljen od: - dovodnog razdjelnika s ugrađenim mjeračima i regulirajućim ventilima protoka; - povratnog razdjelnika s ugrađenim zapornim ventilima s mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - 2 završna sklopa u kompletu s višepozicijskim kuglastim ventilima, odzračnim lončićem i cijevi za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a u kompletu s cijevima za povezivanje; - 2 zaporna kuglasta ventila; - 2 nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. izlazni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 14 izlaza. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: 0–80 °C.
SCIP code
0a0b45ba-f64f-4778-ac4b-351e93547962

Primjene

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućuje određivanje veličine i određivanje cijevi i kanala za strujanje vode ili zraka u vodenim, odnosno zračnim postrojenjima.

Često postavljana pitanja

MISSING