Serija 668

Unapred sklopljen distributivni razvodnik.

Idi na
6687E5S1.png
6686C5S1_sez~-~page-1.png
6686C5S1_dim~-~page-1.png
6687E5S1.png
6686C5S1_sez~-~page-1.png
6686C5S1_dim~-~page-1.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Unapred sklopljen distributivni razvodnik.
Sastavljen od:
- razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima;
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje;
- ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev;
- zaustavnih ventila;
- nosača za montažu u ormarić ili na zid.

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 10 bar
Srednji raspon temperature: 0–80 °C

Crteži i specifikacije

Broj dela Glavni priključak Odvodni priključak
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 3 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
aa4edab2-3257-4b00-906f-c3edd7365706
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 4 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
5c57cb46-6166-447d-a9dd-4abe95a2eab2
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 5 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
9c3fd8bc-47f4-4992-b6b0-ae2202d2af84
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 6 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
b654cdc2-d01e-4418-9eba-5efb4388e33d
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 7 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
3725fb56-abd2-439d-b312-bff47698697a
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 8 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
426e7ff4-56c0-45ce-b284-aa8a43dadac8
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 9 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
6294230c-2833-4cb0-8973-ea2a46c222b5
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 10 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
ad9b570f-4d36-41de-9ba5-51badf03aa75
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 11 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
28026e47-481b-4958-b4ba-68799542c710
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 12 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
da61c880-e8ae-428d-8198-93c2b57f4bf2
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 13 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
70a63c63-53c5-4f9c-9134-145e85b608c4
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, 14 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
08f8db49-e78e-432f-adc3-0027036b41e1
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 3 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
a34af592-b214-4890-822f-97a11d725c4f
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 4 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
3c4b331a-b03f-427b-8e93-682dc752bcd5
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 5 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
6b9a0b94-9c31-4f00-96bc-3378067c02a6
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 6 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
f393616f-b0d5-425f-9eee-410a9350d8b0
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 7 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
b6500ae8-d336-43cb-ac9b-7393c206624a
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 8 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
da94d5f1-1bdc-4ac1-8259-86e59ca770f7
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 9 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
0a3d5e47-757a-4bd1-8ef0-bc5f6bd2aded
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 10 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
0224fa9f-4c3a-48c6-ac47-e2615ba9f076
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 11 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
0d9c29d1-9cfa-479d-8ed0-10684bc964a5
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 12 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
e383f1ff-ae09-4c51-a3bb-142e04f079e0
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 13 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
4da715a0-6311-4051-91cc-ec9eda9e5e18
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje; - ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev; - zaustavnih ventila; - nosača za montažu u ormarić ili na zid. glavni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, 14 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–80 °C.
SCIP code
0a0b45ba-f64f-4778-ac4b-351e93547962

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.

Često postavljana pitanja

MISSING