Doopravdy potřebuji DIRTMAG pro otopný systém?

Datum

Existuje jednoduchá odpověď – ano!Proč?

Prakticky všechny hydronické systémy, rozuměj kupříkladu otopné systémy, v sobě zahrnují alespoň jeden komponent vyrobený z litiny. Zároveň průtočná média obsahují složku vody a samozřejmě kyslíku. Všem je známo, že pokud dojde ke kontaktu mezi vodou, kyslíkem a železem (či ocelí), výsledkem je koroze (oxidy železa). A částice koroze mohou obsahovat magnetit.  

Magnetit je látka, která se nachází volně v přírodě a má černou či hnědočernou barvu s kovovým odleskem. Patří mezi horniny a najdeme jej ve ve formě valounků či drobného černého "plážového" písku, Co se týká tvrdosti magnetitu, na Mohrově stupnici tvrdosti se její hodnota pohybuje mezi 5 a 6. To odpovídá hodnotám ostří nože, či skla. Magnetit má jako materiál v instalačních rozvodech formu černého velmi jemného písku až prachových zrn. Pro techniku nic příjemného.

Díky velikosti zrn, není pro magnetit problém se dostat do těch nejužších prostor, ať už se jedná například sedla ventilů, či jiná místa, která může vlivem tření opotřebovat a mechanicky poškodit.

Dnešní čerpadla navíc ve svém rotoru obsahují permanentní magnet, který také zachytává drobný magnetický prach a tím dochází k omezení funkce čerpadla, které je třeba následně vyměnit. Rozhodně nažádoucí situace. 

Magnetit se může usazovat i na stěnách kotlů, chladičů, tepelných výměníků i sálavých těles. Pokud k tomuto jevu dojde, tak magnetit vlastně funguje jako izolátor a snižuje efektivitu systému. Tyto prvky, jsou v dnešní době vysocé účinné, ale zároveň citlivé na znečištění. Snížení efektivity a omezení funkčnosti systému je vždy spojeno s finačními náklady vynaloženými na likvidaci daného problému. V neposlední řadě i klasické kotle jsou náchylné podlehnout škodlivým vlivům magnetitu. Pokud tedy není řešeno jeho odstranění, tak se celé dno kotle zanese a "zalepí" magnetitem. Efektivita vyhřívání? Klesá.

 

Tak už jsme Vás přesvědčili?  Ano, je to pravda, magnetický odkalovač je prostě potřeba!  Podívejte se na naše odkalovače Caleffi DIRTMAG®, separátory nečistot a plynných částic  DISCAL DIRTMAG™, a SEP4™ hydraulické separátory.  V nabídce Caleffi jsou produkty jak pro systémy malých, tak i velkých dimenzí.Co říkáte na tento krátký, populárně.naučný článek?Pošlete nám vaše otázky, komentáře, a feedback. Budeme se těšit!