Priključni i regulacioni set za HVAC sisteme, za povezivanje "FAN-COIL" - Serija 149

Datum

Predmontirani set za termalne jedinice je kompaktan i može da isključi, podesi i filtrira sekundarni krug termalne jedinice. Takođe omogućava postupke održavanja i podešavanja sistema. Pruža mogućnost priključivanja "fan-coil", indukcionih aparata ili plafonskih sistema za ventilaciju sa glavnim distribucionim sistemom. U kompletu sa izolacijom podesnom i za grejanje i za hlađenje.

Šematski prikaz karakterističnih komponenti i njihove funkcije

 1. Aktuator (opcioni)
 2. Regulacioni ventil nezavisan od pritiska (PICV)
 3. Slavina za punjenje/pražnjenje (opciona)
 4. Venturi uređaj sa merenjem protoka i priključcima za ispitivanje pod pritiskom (samo na šiframa 149.00)
 5. Trokraki zaustavni ventil
 6. Obilazni vod
 7. Zaustavni ventil sa ugrađenim sitom

Komplet omogućuje sledeće:

 • regulaciju i održavanje konstantnog protoka kroz termalnu jedinicu tokom promene uslova diferencijalnog pritiska u glavnom sistemu pomoću regulacionog ventila nezavisnog od pritiska PICV (2);
 • izolovanje termalne jedinice pomoću trokrakih zaustavnih ventila (5-7);
 • by-pass protoka kroz trokrake zaustavne ventile (5-7) i integrisani obilazni vod (6);
 • filtriranje ulazne vode do termalne jedinice kroz sito koje se nalazi u zaustavnom ventilu (7);
 • merenje protoka kroz termalnu jedinicu pomoću Venturi uređaja za ispitivanje pod pritiskom (4), koji olakšavaju spajanje mernog instrumenta (samo kod šifri 149.00);
 • čišćenje sistema i ispuštanje vode kroz slavinu (opciono) (3).

Set je dostupan u dve varijante sa ili bez Venturi uređaja za merenje protoka, kao i u tri dimenzije

 • DN 15 ( 1/2“ Ž x 3/4“ M)
 • DN 20 ( 3/4“ Ž x 1“ M)
 • DN 25 ( 1“ Ž x 1 1/4“ M)

Opseg radnog diferencijalnog pritiska Δp = 25-400 kPa, a opsege regulacije protoka od 0,2 do 3,7 m3/h.

Za detaljnije tehničke karateristike seta možete pogledati ovde.

Princip rada i funkcionalnost seta najbolje objašnjava video

Takođe, već sada možete preuzeti BIM fajl i ubaciti u vaš projekat.

Asortiman proizvoda

Dodatna oprema