Otkrijte virtuelne modele naših proizvoda

Datum

Ova aplikacija omogućava korisniku da otkrije sve posebne karakteristike proizvoda na interaktivan i prilagođen način, koristeći 3D mechanical CAD: klikom na ikone možete dobiti detaljan prikaz ili prikaz poprečnog preseka proizvoda, pristupiti celokupnoj tehničkoj dokumentaciji i funkcionalnim karakteristikama, a sve to uz vrhunsku grafiku. Dostupno putem pregledača i na mobilnim telefonima putem aplikacije SHOWin3D.

Otkrijte karakteristike termostatskog mešnog ventila za kontrolu temperature vode na mestu upotrebe serije 5213