Mešni ventili

Datum

Mešni ventili

Mešni ventili regulišu temperaturu vode u sistemu centralnog grejanja, mešanjem izlazne vode iz kotla sa povratnom vodom iz sistema, čime se dobija željena temperatura protoka u sekundarnom krugu. Mogu da budu na motorni pogon u kombinaciji sa regulatorom da bi se topla voda slala korisnicima prema stvarno potrebnim opterećenjima.

Princip rada

Trokraki ventili imaju tri otvora, priključka, od kojih se jadan naziva zajedničkim, uvek ostaje otvoren i obično je označen slovima “AB”. Druga dva priključka “A” i “B”, poznati kao nezavisni, mogu se delimično otvoriti i zatvoriti zahvaljujući rotaciji sektorskog optuatora. Konstruisani su tako da progresivno otvaranje jednog prolaza rezultira otvaranje drugog i obrnuto.

Ventili serije 610 mogu da imaju različite konfiguracije, zavisno od smera protoka između tri priključka. Ako ventil ima dva ulaza i jedan izlaz, naziva se mešnim ventilom.

U ovoj konfiguraciji položaj opturatora varira ulazne protoke od priključaka A i B koji se spajaju u jedan izlazni protok kroz zajednički priključak AB. To omogućava regulaciju procenta mešanja ulaznih protoka, od protoka potpuno kroz priključak A do protoka potpuno kroz priključak B. U ovom slučaju međupoložaji opturatora određuju procenat mešanja ulaznih protoka. 

Ako ventil ima jedan ulaz i dva izlaza, naziva se ventilom za usmeravanje protoka (razvodni). U tom režimu rada protok iz zajedničkog priključka AB se usmerava u priključke A ili B. U ovom slučaju međupoložaji opturatora određuju precizan odnos podele između dva priključka.

 

Karakteristika regulacije

Šeme primene

Proizvodni program

Trokraki sektorski mešni ventil, navojni priključci

Aktuator za mešne ventile - 230 V ili 24 V

Dodatna oprema

Digitalni regulator sa sinoptičkim dijagramom za grejanje i hlađenje

Digitalni temperaturni regulator sa kontaktnim senzorom na razvodu i spoljnim senzorom

Digitalni temperaturni regulator za grejanje i rashađivanje

Aktuator za mešne ventile - 230 V ili 24 V

Caleffi proizvode možete kupit kod

Etaž d.o.o.

Energy net d.o.o.

Doming d.o.o.