Misija

Caleffi je vodeći italijanski proizvođač visoko kvalitetnih komponenti za sisteme grejanja, klimatizacije i vodovoda, kao i hidrauličkih rešenja visokih performansi.

Uspeh naše kompanije se zasniva na sveobuhvatnom kvalitetu koji je zavisan od kvaliteta svake pojedinačne operacije u celokupnom procesu proizvodnje. Samim tim, svaka aktivnost naših zaposlenih (od dizajna, preko proizvodnje, do servisiranja) jednako je važna.

Za nas je čak i najmanji detalj bitan, jer može da ima značajan i pozitivan uticaj na čitav sistem.

Veoma svesna ovih pitanja, kompanija Caleffi je posvećena poslovanju koje dovodi do toga da svi njeni zaposleni osećaju da su direktno uključeni,  i da predstavljaju integralni deo procesa koji doprinosi krajnjem kvalitetu proizvoda.

Zbog toga je naš cilj - i naša filozofija - da se zalažemo za rešenja koja favorizuju ljudski potencijal i inovacije, koja se razvijaju u kontekstu strogog moralnog kodeksa, i koja - kroz naš rad - svedoče o našem fer poslovanju i poštovanju datih obećanja.

Vizija

 • LIDERSTVO

  U Italiji, naša kompanija je prepoznata kao lider u proizvodnji komponenata za sisteme grejanja i klimatizacije koji se koriste u domaćinstvima i industriji, a cilj nam je da širom zemlje zadržimo našu vodeću poziciju.
   

 • GLOBALIZACIJA

  Prisutni smo na tržištu u više od 90 različitih zemalja i poslujemo preko lokalnih predstavništava. Čvrsto verujemo u ujednačen i koordiniran proces internacionalizacije.

  Naš cilj je da u budućnosti primenimo interkulturni marketing program koji će se zasnivati na vrednostima koje su zajedničke svima.

 • INOVACIJE

  Namera nam je da intenziviramo naš program razvoja i istraživanja kako bismo zadovoljili stvarne zahteve tržišta, zato što znamo da povećane tehničke mogućnosti i bolja tehnologija predstavljaju ključne faktore poslovanja u savremenom svetu.

Politika kompanije i politika kvaliteta

 • BRIGA O KLIJENTU
  (customer care)

  Želimo da naše klijentske usluge budu pune obzira i predusretljive u smislu ispunjavanja svih potreba naših klijenata, usluga dostave, konsultantskih usluga i tehničke podrške, razvijenih, pre svega, u cilju zadovoljavanja njihovih potreba.

 • ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

  Naš cilj jeste garancija da se energija i sirovine koriste umereno, poštujući životnu sredinu u kojoj živimo, na što je moguće višem nivou.

 • RADNO OKRUŽENJE

  Naša je želja da radimo u sigurnom i konfornom radnom okruženju, osiguravajući pri tome da naši zaposleni uvek budu svesni rizika koji postoje u njihovim vlastitim aktivnostima. To je okruženje koje stvara dalji podsticaj za lični i profesionalni razvoj.

 • PROFESIONALNA OBUKA

  Naš cilj je da osiguramo kontinuiranu obuku za koju smatramo da je krucijalna u ostvarivanju sposobnosti suočavanja sa izazovima prezentovanim kontinuiranim razvojem tehnologije.

 • ODNOSI SA NAŠIM SARADNICIMA

  Smatramo da je legitimno i važno da ovi odnosi budu zasnovani na obostranoj i esencijalnoj lojalnosti, transparentnosti i saradnji.

 • KORPORATIVNA ODGOVORNOST

  Želimo da radimo u okviru poštenih ekonomskih i socijalnih očekivanja, kao i pozitivnih očekivanja u odnosu na  životnu sredinu svih privatnih i javnih lica i organa, uključenih u obavljanje aktivnosti naše kompanije.