Caleffi 580011

Naprava za varovanje tokokroga z avtomatsko enoto 580011

Datum

V zadnjih letih so klimatizacijski sistemi postali izredno učinkoviti tako, da nudijo izboljšane obratovalne karakteristike in manjšo porabo, z manjšim vplivom na okolje z energetskimi prihranki in manjšimi emisijami snovi, ki povzročajo onesnaženje. Vendar je zato, da so visoki standardi zagotovljeni v celotnem sistemu, potrebno izvesti ustrezne ukrepe.

Lastnosti vode, s katero se napolni zaprt tokokrog, predstavljajo odločilen začetek. Voda se po potrebi mehča, demineralizira in obdela tako, da njene lastnosti dosežejo nivoje, ki so lahko nevarne za zdravje.

Zato je potrebno tokokrog s sanitarno toplo vodo pred potencialnim ˝onesnaženjem˝  zavarovati tako, kot je to opisano v standardu EN 1717.

Dejansko se voda, ki se uporablja v sistemih za klimatizacijo spremeni tako, da ni več primerna za to, da jo uporabljamo ljudje. Zaradi tega je pomembno, da uporabimo naprave, ki preprečujejo povratni tok oz. cevne ločevalnike.

Na sliki je prikazan  razumljiv in učinkovit primer uporabe:

Filling of heating systems, wit additives

Claudio Ardizzoia, vodja oddelka za standarde in marketing proizvodov za vodovodne instalacije:

˝Voda je dobrina, ki jo je potrebno zaščititi. Distribucija vode visoke kakovosti je bistvenega pomena. V časih, ko je poseben poudarek na odpravi oz. zmanjšanju količine plastike in embalaže, se bo neposredna poraba pitne vode povečevala. Primeri kontaminacije oskrbe z vodo iz resničnega življenja se dogajajo in postajajo del javnega zavedanja, pri čemer resno ogrožajo zdravje ljudi ter poškodujejo omrežja, ki jih je potrebno dezinficirati. Uporabnikom je potrebno zagotoviti neoporečno vodo, katere lastnosti se redno kontrolirajo ter je s pomočjo instrumentov in naprav, ki jih imamo na razpolago, zaščitena pred potencialnim onesnaženjem. Cevni ločevalniki, ki so bili razviti v 60. letih in v Italiji uvedeni pred več kot tridesetimi leti, so tudi dandanes še vedno najbolj primerna oprema. Seznanjenost z njihovimi možnostmi in njihova dosledna uporaba bi morala izboljšati zadeve tukaj v Italiji.˝

Pri Caleffi ponujamo rešitev ˝vse-v-enem˝: nova kompaktna enota za polnjenje s cevnim ločevalnikom – modelna serija 580011, ki je sestavljena iz dveh zapornih ventilov s lovilcem nesnage oz. filtrom, ki ga je mogoče očistiti, cevnega ločevalnika tipa BA za cono z nižjim tlakom, ki ga je mogoče kontrolirati in avtomatske enote za polnjenje.

Nameščen je na dovodnih cevovodih za vodo v ogrevalnih sistemih z zaprtimi tokokrogi. Sestav tlak sistema stabilizira na predhodno nastavljeno vrednost ter po potrebi omogoča avtomatsko dopolnjevanje vode. Cevni ločevalnik preprečuje, da kontaminirana voda iz zaprtega ogrevalnega tokokroga teče nazaj v omrežje za oskrbo s pitno vodo.

580011 Characteristic components

PRENESI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO


 

PRENESI MOGOGRAFSKI VODNIK O CEVNIH LOČEVALNIKIH