Kunststof

Novi oddelek za izdelavo plastičnih komponent

Datum

Novi oddelek za izdelavo plastičnih komponent s sedežem v Gatticu je pričel z obratovanjem. V tem oddelku poteka proizvodnja vseh plastičnih delov Caleffijevih artiklov. V novi proizvodni hali, ki se nahaja poleg obstoječe, je na površini 5000 kvadratnih metrov predviden prostor za 42 strojev za brizganje plastike. To pomeni, da Caleffi verjame v to vrsto naložbe saj so artikli iz umetnih mas, zaradi nižjih cen v primerjavi z izdelki iz medenine, vse bolj priljubljeni na tržišču.

Nova proizvodna hala je opremljena z najboljšimi sistemi, ki zagotavljajo delovanje obrata, skladno z ekološko usmerjenostjo podjetja:
- energijsko varčen sistem talnega ogrevanja,
- streha tipa shed za boljši izkoristek svetlobe,
- rekuperacijski sistem prezračevanja (v zimskem času).
 
Širitev proizvodnega obrata predstavlja specifične rešitve za štancanje (vkopane jaške za napajanje hladilne tekočine, energije, komprimiranega zraka itd.), s čimer se optimizira talni delovni prostor, ergonomičnost dela upraviteljev in vzdrževalnost samih naprav. Na splošno, vse sprejete projektantske rešitve omogočajo enostavno širitev v primeru potrebe po povečanju zgradbe.

Kar zadeva logistiko, je oddelek zasnovan tako, da je kompatibilen z morebitno uvedbo LGV viličarjev v prihodnosti, ki se jih že uporablja v obstoječem obratu, mostnih žerjavov za premik končnih izdelkov, avtomatskih omaric, kjer se zbirajo proizvedeni deli ter 2 silosov za skladiščenje plastičnih granul. Vse to za zagotavljanje boljše organiziranosti dela in učinkovitosti.