BRSKAJ PO KATEGORIJI

Naprave za dinamično balansiranje in regulacijo

Ventili za dinamično uravnoteženje vzdržujejo konstanten pretok toplotnega medija tudi pri spreminjanju pogojev diferenčnega tlaka v hidravličnem krogu, v katerem so nameščeni. Uporabljajo se za samodejno uravnoteženje hidravličnega kroga, da se zagotovi načrtovan pretok do vsakega priključka.