142

Pred-regulacioni i zaustavni ventil od 1/2" do 1"

Opis: 

Ventil sa predregulacijom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka.
Sa priključcima za merenje pritiska i povezivanje sa kapilarnom cevi.
Sa izolacijom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin÷Tmax: - 10÷120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Flajer

Crteži: 

Art.

 

142140

1/2"

1

5

142150

3/4"

1

5

142160

1"

1

5

142240

1/2"  bez izolacije

1

5

142250

3/4"  bez izolacije

1

5

142260

1"   bez izolacije

1

5