Systeem certificeringen

Caleffi is constant bezig om de organisatie te laten evenaren met de meest belangrijke standaarden vastgelegd in de ISO voorschriften.

De eerste stap van deze lange reis werd twintig jaar geleden genomen toen Caleffi's Quality Management System (de tak van het management die streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie) voor de eerste keer werd erkend en verschillende productcertificaten werden behaald. Meer recentelijk werden het Environmental Management System (de tak van management die zich bezig houdt met het milieu in de breedste zin van het woord) van de productielocaties van het bedrijf en de exportprocedure van goederen op kwaliteit gecertificeerd. Momenteel verdient het Occupational Health and Safety System (de regels omtrent de arbeidsomstandigheden) zorgt de cerfiticatie BS OHSAS 18001:2007 (de standaard die eisen stelt de arbeidsomstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid) en het volgende interne doel is om de meest actuele energie- en ethiekcerficaten te bemachtigen.

De tot op heden verkregen certificeringen voor het kwaliteitssysteem worden bevestigd door ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica), BSI (British Standards Institution) en IQNet (The International Certification Network) voor de Quality Management System certificaten, AEOF (Authorized Economic Operators) voor de certificaten omtrent goederenexport en ICIM en IQNET 14001 voor de certificaten voor milieu management.

 • Quality Management System+

  Om te zorgen dat ons Quality Management System overeenstemt met de specifieke eisen gesteld in de referentiestandaard, heeft Caleffi een systeem ontwikkelend van continue verbetering, haalbare bedrijfsdoelen opgesteld, organisatorische en relationele condities behaald met als doel het promoten van de geïdentificeerde doelen en ervoor gezorgt dat het hele bedrijf het belang van het kwaliteitsbeleid begrijpt. Op deze manier wordt verzekerd dat alle klant- en producteisen worden geïdentificeerd, gedefineerd en bevredigd om zo de klanttevredenheid te vergroten.

  De momenteel geldige certificaten zijn:

  • MEI 2018: Caleffi behaalde de bijgewerkte British Standard Institution (BSI) certificering tot 2021 (certificaat nr. FM 21654)

  • MEI 2017: Vernieuwing van de UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM en IQNET certificaten). Met betrekking tot het BSI certificaat, ondernam Caleffi de 'overgangsfase' naar de nieuwe 9001:2015 norm disposities.

  • APRIL 2015: Vernieuwing van het BSI certificaat tot mei 2018, wanneer de volgende verificatie plaatsvindt.

  • MEI 2011: Zesde vernieuwing van het ICIM en het gerelateerde IQNet certificaat als bewijs van het correct onderhouden van het Quality Management System en de versterking van het bedrijfsimago in een internationale context.

  • APRIL 2010: Het Quality Management System is bevorderd naar de nieuwe UNI EN ISO 9001:2008 standaard.

  • JULI 2009: Caleffi heeft het nieuwe British Standard Institution (BSI) certificaat behaald.

  • JULI 2008: Onze warmtemetersystemen zijn gedekt door de verlenging van de BSI.

  • JUNI 2008: Caleffi is beloond met de nieuwe en felbegeerde Golden Label Certificate welke wordt uitgereikt om de uitgebreide successen van het bedrijf te erkennen.

  • MEI 2008: Een nieux succes - de ICIM en IQNet certificaten zijn vernieuwd tot 2011.

  Om onze hoge kwaliteitsstandaarden te controleren, meten we periodiek onze klanttevredenheid door middel van onderzoek. De resulaten zijn nuttig om zowel positieve als punten van kritiek vast te stellen en helpt ons om nieuwe doelen op te stellen.

  ICIM
  IQNET
  BSI
 • Environmental Management System+

  Het Environmental Management System is een reeks van processen, procedures, instrumenten en modellen die een organisatie implementeerd en nadrukkelijk toepast om te voldoen aan de eisen van de relevante wetgeving. Door het opzoeken en verkrijgen van kwaliteitscertificering gaan bedrijven een formele verplichting aan om zowel directe (van de eigen processen) als indirecte (milieukwesties waar zij een zekere mate van invloed op kunnen uitoefenen) effecten op het milieu en de omgeving te beperken, de uitstoot te verminderen, nuttige toepassen van afval en recycling te promoten, middelen efficiënter te gebruiken en gebruik te maken van de beste praktijken op milieugebied. De prioriteit van kwaliteitgecertificeerde bedrijven is in feite het aannemen van een beleid om continu hun milieuprestaties te verbeteren.

  Caleffi is altijd op de hoogte geweest dat menselijke en industriële activiteiten, inclusief die van het bedrijf zelf, gevolgen hebben op de omliggende omgeving, en daarom het vrijwillige besluit hebben gemaakt om een Environmental Management System op te stellen welke afgelopen juni is gecertificeerd met het UNI EN ISO 14001:2004 certificaat. Dit systeem schrijft voor op welke manier het bedrijf haar milieuprestaties controleert en stelt continue verbetering tot doel, waarvan het hoofddoel het voorkomen en verkleinen van de impact van de voorkomende activiteiten is.

  De volgende certificaten zijn behaald:

  • ICIM certificaat: een betrouwbaar getuigschrift van de bekwaamheid van Caleffi's Environmental Management System dat aan de specifieke eisen voldoet en vooraf opgestelde doelen behaald;
  • IQNet certificaat: vereist door "The International Certification Network", deze laat de gelijkwaardigheid van de certificaten van haar leden zien en verzekert dat de gecertificeerde kwaliteitssystemen van de organisaties internationaal erkend zijn wat gunstig is voor de transparantie in de internationale handel.
  ICIM 14001
  IQNET 14001
 • AEOF+

  29 mei 2012: Caleffi heeft het AEOF certificaat verkregen - vereenvoudiging van de douaneprocedures/veiligere zendingen - welke vaak verzocht wordt door economische bedrijven die willen profiteren van zowel vereenvoudiging van de douaneprocedures als versoepelingen met betrekking tot douanecontroles inzake beveiliging.

  Dit geldt voor Authorized Economic Operators, d.w.z. subjecten woonachtig in EU douanegebied en houders van een AEO certificaat uitgegeven door de douane van een lidstaat op basis van de eisen en condities vastgelegd door de Europese Commissie, inclusief de betrouwbaarheid en veiligheid van deze subjecten in de internationale supply chain (een systeem van organisaties, mensen, activiteiten, informatie en hulpbronnen in het proces dat een product aflegt van grondstof tot eindproduct).

  De AEOF certificatie is erkend door heel Europa (en wederwijds erkend door bijna alle landen in de westerse wereld); het vindt zijn oorsprong in een overeenkomst tussen de EU en de USA, welke verschillende andere landen ook getekend hebben (inclusief Japan, Zwitsterland, Noorwegen, Canada en China).

  Een geauthoriseerde speler zijn breng veel operationele en commerciële voordelen met zich mee:
  •  minder fysieke en documentcontroles;
  •  voorrang bij controle als uw bedrijf voor controle is geselecteerd;
  •  de speler kan kiezen waar de genoemde controles uitgevoerd worden;
  •  versnelde procedure op latere vergunningaanvragen;
  •  er is minder informatie vereist in de summiere aangifte
  •  voorafgaande kennisgeving bij controles
  •  erkenning AEO-veiligheidscertificering door landen buiten de EU. 

  In het kort garandeert het een betere relatie met de douane, minder vertraging in zenidingen, verhoogde veiligheid en betere communicatie tussen partijen in de logistieke keten. In andere woorden: significante voordelen voor goederentransport.

  Caleffi is zeer tevreden met het behaalde resultaat en zou graag, met het oog op de weg die is afgelegd met behulp van overheden en medewerkers, de instanties ANIMA, het EasyFrontier servicebureau en Mr. Familiari willen bedanken voor de coördinatie van het werk dat is uitgevoerd door de douanebeambten van Novara.

  AEOF CERTIFICATE