Rezervna baterija za elektronički miješajući ventil serije 6000, 230 V i 24 V.

Idi na
F69888.png
Preuzmi u visokoj razlučivosti

Opis proizvoda

Rezervna baterija za elektronički miješajući ventil serije 6000, 230 V i 24 V.

Crteži i specifikacije

Broj dijela Napomena
3D modeli
Tekst ponude
Rezervna baterija za elektronički miješajući ventil serije 6000, 230 V i 24 V.