LEGIOMIX® 2.0, Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.

Idi na
F0000970.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.

Nacrti i specifikacije

Broj dijela Napomena
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.
SCIP code
7bb605f2-517f-4555-803c-f3211d1c0e23
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.
SCIP code
f2a86e55-47a3-45ee-b0d0-eabcdef2edd4