Replacement

Zamjenski dijelovi za miješajući ventil serije 6000 s najvonim priključcima, žuta verzija

Opis: 

Zamjenski dijelovi za miješajući ventil serije 6000 s najvojnim priključcima, žuta verzija.

Preuzimanja

Artikl

 

Kutija

Pakiranje

645112

servomotor 230 V (AC) za 600051–600091

-

-

645114

servomotor 24 V (AC) za 600054–600094

- -

F69798

kućište ventila bez otvora držača sonde za 3/4”

-

-

F69799

kućište ventila bez otvora držača sonde za 1”

-

-

F69801

kućište ventila bez otvora držača sonde za 1 1/4”

-

-

F69803

kućište ventila bez otvora držača sonde za 1 1/2”- 2”

-

-

F69807

dovodna sonda za 3/4”-1”- 1 1/4”

-

-

F69804

dovodna sonda za 1 1/2”-2”

-

-

F69591

recirkulacijska sonda za provjeru dezinfekcije

-

-

F69531

kontaktni držač sonde za recirkulaciju

-

-

F0000961 regulator s provjerom dezinfekcije - -

F69433

regulator s provjerom dezinfekcije

-

-

R19101

termometar 0–80 °C

-

-

F69752

elektronička ploča

-

-

F69888

zamjenska baterija

-

-

F0000996

zamjenska elektronička ploča

- -