PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Termostatski mešni ventili

Termostatski mešni ventil se koristi u sistemima koji proizvode toplu vodu u domaćinstvu. Njegova funkcija je da održava konstantnu temperaturu pomešane vode koja se doprema korisniku na zadatoj vrednosti uprkos varijacijama u uslovima snabdevanja toplom i hladnom vodom na ulazu.