DIRTMAGPLUS … nominacija za kategorijo 'Več kot A razred’ na milanskem sejmu MCE 2014

Datum


Znanstveni odbor Next Energy je v sodelovanju s Politehnično univerzo v Milanu izbral novi DIRTMAGPLUS® - VEČFUNKCIJSKI LOVILEC NESNAGE S FILTROM in ga sprejel v kategorijo Efficiency and Innovation Path (Pot učinkovitosti in inovativnosti), ki poteka v okviru komiteja Next Energy na sejmu MCE 2014.
 
Novi DIRTMAGPLUS®  je bil izbran na podlagi sledečih kriterijev:

- dejanske inovativnosti izdelka glede na obstoječe izdelke na trgu in glede na pridobitev  državnih in mednarodnih priznanj in nagrad
- prednosti izdelka / sistema, zagotovljenih s strani proizvajalca ter državnih in mednarodnih ustanov
- trajnosti izdelka z vidika ponovne uporabnosti, možnost recikliranja in zmanjševanja emisij CO2 med samo proizvodnjo izdelka
- okoljske trajnosti z vidika varčevanja z energijo in zmanjševanja emisij CO2 med uporabo izdelka

DIRTMAGPLUS® lahko najdete na sejmu MCE 2014 v Hali 22 ali pa na Caleffijevi stojnici A41-51, C42-52 v Hali 7. Ponosni za prejeto visoko priznanje znotraj HVAC sektorja in največjega sejma naše stroke, vas prijazno vabimo na ogled naše popolnoma prenovljene sejemske stojnice, kjer predstavljamo veliko novih izdelkov in Caleffi EXPERIENCE.