Temperaturno uravnoteženje cirkulacijskih vodov

Datum

Za izpolnjevanje zahtev sodobnih obratov glede preprečevanja okužb z legionelo, je ključno, da se v distribucijskih vodih sanitarne vode zagotovimo ustrezno temperaturo. Omrežje, ki skrbi za recirkulacijo, mora biti uravnoteženo, saj s tem prepreči neenakomerno porazdelitev temperature, kjer hladni predeli predstavljajo tveganje za razmnoževanje legionele. Termostatski regulator, ki se ga namesti na vse povratne vode recirkulacijskega kroga, samodejno ohranja nastavljeno temperaturo. Gre za napravo, s pomočjo termostatskega mehanizma uravnava pretok, skladno s temperaturo vhodne vode.

Ko se temperatura vode bliža nastavljeni temperaturi, zapiralo postopoma zmanjšuje prehod. Pretok medija, ki ga zagotavlja recirkulacijska črpalka, se porazdeli na ostale veje omrežja, s čimer se zagotovi učinkovito avtomatsko toplotno uravnoteženost. Regulator omogoča tudi toplotno dezinfekcijo, saj omogoča dvig temperature nad 55-60 °C. To funkcijo se lahko sprožimo na dva načina. Prvi se izvede povsem avtomatsko, z drugo termostatsko kartušo, ki se aktivira pri temperaturi 70 °C. Pri drugem načinu to storimo s pomočjo mehanizma na katerega montiramo elektrotermično glavo.

NAŠ ASORTIMAN SERIJE 116    KJE LAHKO KUPIM IZDELEK