BRSKAJ PO KATEGORIJI

Nepovratni ventili

Nepovratni ventil za zaščito proti onesnaženju je zaščitna vodovodna naprava, ki preprečuje povratni tok vode v vodovodno omrežje. Do tega lahko pride zaradi sprememb tlaka v vodovodnem omrežju, ki lahko povzročijo povratni tok vode. Nepovratni ventil, ki je nameščen med glavnim vodovodnim omrežjem in distribucijskim sistemom uporabnika, preprečuje stik med vodo v dveh sistemih, ker se samodejno zapre, ko pride do pogojev povratnega toka.