BRSKAJ PO KATEGORIJI

Globusni regulacijski ventili

Regulacijski ventili se lahko uporabljajo v zaprtih tokokrogih ogrevalnih in hladilnih sistemov za regulacijo pretoka (dvopotni ventili) in temperature z mešanjem medija v primarnem krogu z medijem, ki se vrača iz sistema (tripotni ventili) tako, da se zagotovi želena temperatura pretoka za uporabnika.