Rendszer minősítés

A Caleffi elkötelezett a szervezet folyamatos minősítésére a legfontosabb, ISO által előírt szabványok alapján. 

Ezen hosszú út első lépése húsz évvel ezelőtt történt meg, amikor a vállalat minőségbiztosítási rendszere első alkalommal szerzett minősítést, további számos termék mellett. 

A közelmúltban a vállalat gyártási üzemeinek környezetközpontú kezelőrendszere és termékexportálási eljárása is minőségi tanusítványt kaptak. 

Jelenleg a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer áll minősítési eljárás alatt a BS OHSAS 18001:2007 alapján, a következő cél a legújabb energetikai és etikai minősítések elérése.

Az eddig megszerzett minőségi tanúsítványokat az ICIM, BSI és IQNET állította ki a minőségirányítási rendszerre, az AEOF a termékexportálásra, és az ICIM és IQNET 14001 a környezetközpontú

 • Minőségbiztosítási rendszer tanúsítványok+

  A minőségbiztosítási rendszerünk és a referenciaszabványban meghatározott elvárások iránti megfelelésnek biztosítása érdekében Caleffi elkötelezte magát, hogy garantálja az ügyfél- és termékelvárások azonosítását, definiálását és kielégítését, hogy növelje az ügyfélelégedettséget, kifejlesszen egy folyamatosan javuló rendszert, elérhető üzleti célokat fektessen le, ezen célokat elősegítő szervezeti és kapcsolati állapotokat érjen el és megértesse a teljes vállalattal a minőségbiztosítási politika összetevőinek fontosságát. 

  Jelenlegi érvényes tanusítványaink:

  2018 május : a Caleffi megszerezte az új British Standard Institution (BSI) tanúsítványt, amely 2021-ig érvényes (tanúsítvány szám FM 21654).

  2017 május: az UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM és IQNET) tanúsítványok megújítása. A BSI tanúsítványok megszerzése érdekében a Caleffi megkezdte az „átmeneti” fázist a 9001: 2015 szabvány új rendelkezései felé.

  2015 ÁPRILIS: BSI tanúsítvány megújítása 2018 májusig

  2011 MÁJUS: hat ICIM és kapcsolódó IQNet tanusítvány megújítása, a minőségbiztosítási rendszer helyes karbantartásának és a vállalat imidzsének multinacionális körökben való erősítésének köszönhetően.

  2010 ÁPRILIS: a minőségbiztosítási rendszer felminősítése az új UNI EN ISO 9001:2008 szabványra.

  2009 JÚLIUS: a Caleffi megszerzi a frissített British Standard Institution (BSI) tanusítványt.

  2008 JÚLIUS: a hőmennyiségmérő rendszerünk megkapja a BSI kiterjesztést.

  2008 JÚNIUS: Caleffi megszerzi a nagy presztízsű Golden Label Certificate-t, amelyet vállalatok kiterjesztett sikerének elismeréseként adnak.

  2008 MÁJUS: egy új siker - az ICIM és IQNet tanusítványokat megújítják 2011-ig.

  A magas minőségi elvárásaink felülvizsgálatának érdekében rendszeresen mérjük ügyfeleink elégedettségét kérdőív formájában. Az eredmények hasznosak érdemeink csak úgy, mint kritikus pontjaink meghatározásában. Célunk, hogy ezeket kijavítsuk. 

  ICIM
  IQNET
  BSI
 • Környezetközpontú kezelőrendszer+

  A környezetközpontú kezelőrendszer folyamatok, eljárások, eszközök és modellek összessége, amelyet egy szervezet végrehajt és formálisan alkalmaz azért, hogy a hatályban lévő jogszabályoknak eleget tegyen.. A minőségi tanúsítványok keresése és megszerzése formálisan a környezetre (a tevékenységük által) gyakorolt direkt hatások és bármely indirekt hatás (környezeti problémák, amelyre bármilyen hatással vannak) elleni küzdelmet jelképezik a vállalatok számára. Ide értve a kibocsátások csökkentését, a hulladékhasznosítást és -feldolgozást, a források hatékonyabb felhasználását és a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat. A környezetvédelmileg tanúsított szervezetek elsődleges célja tehát egy olyan politika alkalmazása, amely a környezetvédelmet segíti elő.

   

   

  Caleffi mindig tudatában volt, hogy az emberi és ipari tevékenység, beleértve a vállalatot magát is, következményekkel jár a minket körülvevő környezetre, és ezért meghozta azt a döntést, hogy elfogadja a környezetközpontú kezelőrendszert, amely múlt év júniusa óta UNI EN ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a rendszer előírja a vállalat számára az ellenőrzések módját és a folyamatos környezetvédelmi fejlődésre ösztönöz, a fő cél lévén a tevékenységei által kiváltott hatások megelőzése és csökkentése.

   

   

  Az alábbi tanúsítványokat kapta meg:

  - az ICIM tanúsítvány egy megbízható bizonyítéka, hogy a Caleffi környezetközpontú kezelőrendszere eleget tesz a specifikus elvárásoknak és kielégíti az előzetesen meghatározott célokat;

  - a The International Certification Network által elvárt IQNet tanúsítvány demonstrálja a tagjai által kiállított tanúsítványok egyenlőségét és biztosítja a tanúsított minőségbiztosítási rendszerek nemzetközi elismertségét, ezáltal elősegítve a nemzetközi kereskedelem átláthatóságát.

  ICIM 14001
  IQNET 14001
 • AEOF+

  2012 május 29: Caleffi megszerezte az AEOF tanúsítványt - egyszerűbb vámügyi eljárás/biztonságosabb szállítás - amely gyakran elvárt gazdasági szereplők által, akik egyszerűbb és/vagy biztonságosabb szállítást kívánnak.

   

  Érvényes az Engedélyezett Gazdasági Szereplőkre, vagyis az EU tagállam vámügyi hatósága által kibocsátott AEOF tanúsítvánnyal rendelkező, az EU vám területén tartózkodó alanyokra, az Európai Bizottság által lefektetett előírásoknak és feltételeknek megfelelően, beleértve ezen alanyok megbízhatóságát és a biztonságát a nemzetközi ellátási láncban.

   

  Az AEOF tanúsítvány Európa-szerte elismert (és kölcsönösen elismert szinte az összes nyugati országban is); származása egy EU és USA közötti egyezmény, amelyet több más ország is aláírt (Japán, Svájc, Norvégia, Kanada és Kína).

   

  Engedélyezett gazdasági szereplőnek lenni számos működési és kereskedelmi előnnyel jár:

  •  kevesebb dokumentum-, átvilágításos és fizikai ellenőrzés;

  •  szállítások elsőbbségi kezelése ellenőrzésre való kiválasztás esetén  

  •  a szereplő dönthet a bejelentett ellenőrzések helyéről

  •  könnyített megszerzése az egyszerűsített vámügyi eljárásoknak

  •  kevesebb információ elvárt az összefoglaló kimutatásokban

  •  megelőző értesítés a vámügyi ellenőrzés kimutatáshoz képesti pozitív eredményéről

  •  EU-n kívüli országok biztonsági programjainak kölcsönös elismerése. 

   

  Röviden, ez garantálja a vámügyi hatóságokkal való jobb kapcsolatot, a rövidebb szállítási időket, a megnövekedett biztonságot és a logisztikai lánc szereplői közti jobb kommunikációt; más szóval, jelentős előnyöket a termékek exportjában.

   

  Caleffi büszke az elért eredményekre, és a már megkezdett, és a hatóságok és partnerek folyamatos segítségének köszönhetően bejárt utat folytatva, szeretnénk megköszönni az ANIMA-nak, az EasyFrontier-nek, és Familiari úrnak a Novara vámügyi biztosok által elvégzett munka koordinálását.  

  AEOF CERTIFICATE