17. March 2017.

SVJETSKI DAN VODE 2017, 22. ožujka

Prvi Svjetski dan vode je bio obilježen 1993. godine na inicijativu Ujedinjenih naroda.  Od tada, organizacija UN – Water svake godine određuje temu vezanu uz vodu kojoj će se pokloniti posebna pažnja.

Tema 2017. godine je "Otpadne vode"

 

Većina otpadnih voda koje dolaze iz naših domaćinstava, gradova i industrijskih postrojenja slijevaju se u prirodu bez da ih se pokuša na neki način nanovo iskoristiti. No, one skrivaju ogroman potencijal i mogu postati vrijedan resurs, umjesto da budu zagađivač. Reciklirana otpadna voda, ovisno o stupnju čistoće, mogla bi se koristiti za navodnjavanje javnih površina, u sustavima hlađenja industrijskih pogona, u agrikulturi.

Caleffiju su zaštita okoliša i ekološka osviještenost prioriteti pri stvaranju novih proizvoda i realizaciji projekata, posebice kada je u pitanju voda - medij od iznimne važnosti za HVAC industriju. Dva uređaja iz našeg proizvodnog asortimana koji svakako zaslužuju da ih se istakne u kontekstu štednje i prevencije onečišćenja vode, jesu reduktori tlaka i cijevni odvajači.

Reduktori tlaka su uređaji koji brinu o redukciji i stabilizaciji tlaka vode koja iz javne vodoopskrbne mreže ulazi u vodoopskrbni sustav domaćinstva, čime se smanjuje bespotrebno prekomjerno otjecanje  pitke vode. Gotovo su nečujni pri radu, a dolaze u različitim verzijama za još bolju učinkovitost i jednostavnost korištenja (sa filterima, ravni, zakošeni, za visoke temperature). Ušteda vode direktno se odražava  i na uštedi u vašem kućnom budžetu!

Cijevni odvajači su mehanički uređaji koji štite pitku vodu od miješanja sa nečistom.  Do takvog opasnog onečišćenja pitke vode koja dolazi iz javnog vodovoda može doći zbog povratka zagađene vode iz uređaja koji su priključeni na vodoopskrbnu mrežu. Kako bi izbjegli ovu potencijalnu eko-nesreću i opasnost za ljudsko zdravlje, u skladu s europskim standardima EN 1717 i EN 12729, između vodoopskrbne mreže i pojedinačnih korisničkih sustava za opskrbu vodom se postavljaju cijevni odvajači.

 

Voda je izvor života.
Bez nje nema života na Zemlji, stoga je važno da je racionalno koristimo i zaštitimo!

 

 


PALETA NAŠIH PROIZVODA