26. Svibanj 2017.

Caleffi i nova verzija UNI EN ISO 900:2015 standarda

Caleffi je jedno od prvih poduzeća u Italiji koja je zatražila te dobila certifikaciju za upgrade na novi UNI EN ISO 9001:2015 standard. Ovog puta, doduše, to nije bilo samo rutinsko ažuriranje: nova verzija standarda zahtijevala je mnogo podrobniju analizu, povlačeći za sobom kompletan ekosustav poduzeća. Potrebno je bilo procijeniti sve aspekte poslovanja - od okružja, tržišta, dobavljača i partnera, do socijalnih prilika i unutrašnjih resursa (kadrovski, financijski i materijalni), kako bi se ukazalo na rizike i mogućnosti. Stoga je valjalo poduzeti niz mjera za povećanje učinkovitosti sustava za upravljanje te kako bi se zaštitile dragocjenosti.

Drugim riječima, uprava je trebala obaviti složenu i temeljitu SWOT analizu poduzeća, bez da se pritom zanemare potrebe i očekivanja „interesnih skupina“ dionika.


Kako biste dobili predodžbu o onome što je napravljeno, par kratkih crtica o poduzetim koracima:

  • Opis poduzeća i identifikacija njegovih vrijednosti, kako unutar samog poduzeća, tako i u kontekstu vanjskoga okruženja;
  • Identifikacija problema u unutarnjem i vanjskom kontekstu (PEST analiza – politički i pravni, tehnološki čimbenici, faktori konkurencije, tržišni, kulturalni i društveni, ekonomski, okolišni i teritorijalni čimbenici, vrijednosni i etički, te poznavanje poduzeća); 
  • Analiza svakog pojedinog čimbenika u postojećoj situaciji, u usporedbi sa očekivanom ili predviđenom situacijom;
  • Identifikacija potreba i očekivanja „interesnih skupina“ (dionika); 
  • Identifikacija i procjena rizika i prilika: svaki događaj se procijenio pomoću skupne klasifikacijske sheme kako bi se dobili indeksi na temelju kojih je upravi olakšano donošenje boljih odluka. 

U analizu su bili uključeni svi odjeli preko godinu dana, te je to bila i jako dobra prilika za skupljanje znanja na upravnoj razini.

No, ovo iskustvo nije završilo skupa s procesom certifikacije. Ono nije samo prikaz jednog trenutka u dužem periodu vremena, koji će se staviti po strani u onom trenu kada se dobije službeno odobrenje. To je živa slika koja se tokom vremena neprestano nadograđuje. Nova verzija standarda UNI EN ISO 9001:2015 dodaje na vrijednosti poduzeću pa istovremeno i povećava vrijednost svim dionicima. Podrazumijeva se da vodi ka većoj svijesti o pruženim prilikama i postojećoj snazi u usporedbi s ograničenjima koja se moraju premostiti ili problemima koji se trebaju riješiti. Naravno, sve to neizbježno podiže stupanj učinkovitosti svim razinama u sustavu uprave.