PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Razdelnici sa zaustavnim i pred-regulacionim ventilima

Distribucioni razvodnik se koristi za kontrolu i distribuciju toplotnog medijuma u sistemima grejanja. Nudi precizno kontrolisanje protoka do pojedinačnih sistema, zatvaranje ovih sistema i minimalnu veličinu.

Pribor za razdelnike sa zaustavnim i pred-regulacionim ventilima