PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Regulacioni ventili sa ravnim zatvaračem

Regulacioni ventili mogu se upotrebljavati u zatvorenim sistemima grejanja i hlađenja za regulaciju protoka (dvokraki ventili) i za regulaciju temperature mešne vode primarnog i povratnog kruga iz sistema (trokraki ventili) da bi se postigla željena temperatura protoka za korisnika.